Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Passiv rökning kvar i byggbodarna

Publicerad: 2012-05-23

Passiv rökning i arbetslivet drabbar inte längre främst hotell- och restauranganställda, efter att rökförbudet infördes. Nu är det vanligast i transport och byggsektorn.

Passiv rökning är en betydelsefull arbetsmiljöfaktor för akut hjärtinfarkt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets nya rapport om arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjujkdomar.

Sett i ett långt perspektiv, 30 år tillbaka i tiden, har den passiva tobaksrökningen minskat kraftigt i samhället, men de senaste tio åren har den varit i stor sett oförändrad.

Sedan rökförbudets införande är det inte längre vanligast inom hotell- och restaurangbranschen. I början av 2000-talet, före förbudet, utsattes 4 av 10 anställda (40,9 procent) för passiv rökning. Nu har andelen sjunkit till 6 procent 2009 (den senaste uppgiften).

Den passiva rökningen förekommer nu mest i transport och byggsektorn. Där säger var tionde anställd att de utsätts för tobaksrök från andra, minst en fjärdedel av arbetstiden.

Totalt har andelen som utsätts för passiv rökning i jobbet minskat från 9 procent 1997 till 5 procent 2009. Män utsätts i större utsträckning än kvinnor. Andelen unga,16-29 år, som utsätts för passiv rökning på arbetet är hög i jämförelse med övriga åldersgrupper.

Passiv tobaksrökning kan förekomma både från kunder och från arbetskamrater. Branscherna där det är vanligast är sådana utan något fast arbetsställe. Det är möjligt att passiv rökning accepteras i högre utsträckning i byggbodar och förarhytter eller att de mer sällan blir föremål för skyddsronder, enligt Arbetsmiljöverkets rapport.

Den 31 maj anordnar WHO den tobaksfria dagen: World Tobacco Day. I Sverige har andelen dagligrökare i befolkningen minskat kraftigt. Från cirka 40 procent för 40 år sedan till 11 procent idag. Enligt Folkhälsoinstitutet har trenden vad gäller unga kvinnor brutits 2010 och där ökar nu andelen rökare.

Rökning är vanligast bland kvinnor och män med kort utbildning. Det är vanligare att arbetslösa röker än yrkesarbetande. Kvinnliga och manliga tjänstemän på mellannivå eller högre röker mer sällan än de i arbetaryrken, enligt Folkhälsoinstitutet.

Publicerad: 2012-05-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!