Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Peder tog uppdraget i skolan- trots att ingen tid finns

Peder Berglund, lärare och skyddsombud på Sundsvalls gymnasium, är månadens skyddsombud, med chans att vinna Du&jobbets tävling Stora skyddsombudspriset 2010.

Publicerad: 2010-11-02

”Jag vill nominera Peder Berglund som med stort engagemang har tagit på sig uppdraget som skyddsombud i vår skola. Han gör ett jättejobb när minskade anslag, stor arbetsbörda och stora strukturella förändringar är vardag. Hans nyfikenhet på och engagemang för att vår verksamhet skall fungera i skolan som helhet bidrar till att vi fortfarande har ett klimat som andas hopp tycker jag”.

Så motiverar Carina Lundin att hon nominerat sin kollega Peder Berglund till Du&jobbets tävling Stora skyddsombudspriset 2010.

Peder Berglund är gymnasielärare i svenska och historia på Sundsvalls gymnasium, som är en av Norrlands största gymnasieskolor, med cirka 3 000 elever spridda på olika enheter i staden. Han blev skyddsombud för Lärarnas Riksförbund, LR, blev för 1,5 år sedan.

– Problemet är att vi inte får någon tid för uppdraget. Så det är ingen populär syssla. De som har svårast att säga nej blir valda.

Att han ändå tog på sig det beror att han tidigare varit facklig aktiv och bland annat just skyddsombud när han arbetade inom industrin, på Boliden AB.

– Jag vet att det är viktigt och att skyddsombuden behövs.

En jämförelse mellan att vara ombud i de båda branscherna faller ut till industrins fördel.

– Där fick man tid för arbetsmiljöarbetet. Det fanns helt andra resurser. Vi hade betydligt mer fortbildning. Det är omöjligt att lära andra om du inte får utveckla dig själv. I skolan är det mer av en ideell verksamhet nästan.

En annan skillnad är att i industrin handlar problemen mest om fysisk arbetsmiljö, i skolan är det psykosociala frågor som dominerar arbetsmiljöarbetet.

Sundsvalls gymnasium har fått kännas vid minskade anslag och stora nedskärningar de senaste åren, till följda av konkurrens från friskolor och minskat elevunderlag.

– Det blir tuffare för varje år. Det gör att det är svårt att räcka till. Lärare gör allt för att inte det ska drabba eleverna. Många orkar inte heller. Vi har haft flera fall där lärare blivit sjukskrivna på grund av stress och utmattning. Jag bävar för våren och alla nationella prov, då brukar det bli än värre.

Ett annat bekymmer i lärarnas arbetsmiljö är att så mycket inte alls har med yrket att göra. Undervisning pågår under en minoritet av tiden, menar Peder Berglund.

– Som lärare är man mer administratör nuförtiden. Jag har mitt mentorskap och en massa uppdrag utanför undervisningstiden. Sådant som man inte gick utbildningen för att bli. Många arbetsuppgifter är tveksamma, ibland får man plocka skräp, eller jaga bort rökare från skolgården. Sedan är det allt pappersarbete, allt ska dokumenteras och redovisas. Det sänker också statusen på yrket, vilket gör att eleverna tappar respekten.

Mobbning i skolan förekommer inte bara bland elever. Det finns även mellan yrkesgrupper,

mycket beroende på strukturproblem i organisationen, menar Peder Berglund.

– Lärarna drar ibland åt olika håll, beroende på om de är yrkeslärare eller lärare i kärnämnen. Naturvetarna är inte så insatta i svensklärarnas kursmål exempelvis.

Som lärare är du i skottgluggen, konstaterar han.

– Elever trakasserar ibland lärare på nätet eller rent fysiskt. Det skapar stora psykiska problem. Många lärare tassar på tå för eleverna. Jag använder youtube i undervisningen, och har inte stött på problem att lärare hängs ut på nätet. Men jag vet ju att det förekommit. Hot och våld förekommer också. Elever har kniv med sig, en elev knivhögg en annan. En lärare fick käken avslagen när han påpekade för en elev att han inte röka på skolans område.

I många frågor är facket enig om arbetsmiljöförbättringar med arbetsgivaren.

–  Men systemet är segt. Allt fördröjs. Det dröjer innan saker genomförs och det finns inte alltid resurser att göra något. Vårt största arbetsmiljöproblem är arbetstiderna, och hur de ska regleras.  Flera tvister i olika kommuner, bland annat Sundsvall, är på väg till Arbetsdomstolen, där LR stämt arbetsgivaren.

Tiden, eller bristen på den, är också det som är mest negativt med att vara skyddsombud.

– Jag känner att jag skulle kunna göra mer.

Det positiva är kontakterna.

– Jag lär känna de flesta enheterna i skolan och får en inblick i hur andra har det.

Publicerad: 2010-11-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!