Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Polischefens död utreds av verket

INSPEKTION Den särskilda åklagaren startade inte någon utredning av polischefen Mats Löfvings död. Men det gjorde Arbetsmiljöverket. Ulrika Scholander, enhetschef, berättar vad som händer nu.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-03-28

Arbetsmiljöverkets Ulrika Scholander berättar att en första inspektion har gjorts hos Polisen. Foto: Adobe Stock, Arbetsmiljöverket.

Den särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brott begångna av poliser, fick flera anmälningar om brott i samband med den tidigare regionpolischefen Mats Löfvings död. Han avled i sitt hem den 22 februari i år. Chefsåklagare Per Nichols beslutade i slutet av februari att inte inleda någon förundersökning eftersom han inte ansåg att det verkade ha begåtts något brott.

En anmälan om dödsfallet finns också hos Arbetsmiljöverket. Polismyndigheten lämnade i enlighet med regelverket in en anmälan. Ulrika Scholander, enhetschef på avdelningen för inspektioner på Arbetsmiljöverket, bekräftar att Polismyndigheten har gjort en anmälan enligt reglerna i arbetsmiljölagen, men kan inte ge några detaljer om utredningsarbetet.
ꟷ Vi har genomfört en första inspektion hos Polisen med anledning av deras 3:3a anmälan.

 Vad behöver ni för information från Polisen i ett sådant här fall?
ꟷ Efter inspektionen har vi via ett tillsynsmeddelande skickat en begäran om att få ta del av arbetsgivarens utredning avseende den händelse som arbetsgivaren anmält. Efter det tar vi ställning till fortsatt handläggning av ärendet.

Vad kan ni komma fram till i ett sådant här fall?
ꟷ  Generellt när vi utreder en inkommen anmälan utifrån tredje kapitlet, tredje paragrafen i arbetsmiljölagen så gör vi tillsyn vi utifrån två aspekter. Det handlar dels om vilka åtgärder arbetsgivaren nu har vidtagit för att olyckan eller tillbudet inte ska inträffa igen. Om vi ser att arbetsgivaren har brister i sitt arbetsmiljöarbete ställer vi krav på dem för att de ska vidta åtgärder.
ꟷ Dels handlar det om att vi ser om arbetsgivaren vid tillfället för olyckan eller tillbudet inte har följt arbetsmiljölagen. Det kan vara grund för att vi skriver en åtalsanmälan vilken skickas till Åklagarmyndigheten utifrån att det kan vara ett arbetsmiljöbrott.

Vad betyder det för er att den särskilda åklagaren inte gjorde någon utredning?
ꟷ Arbetsmiljöverket gör alltid sin egna utredning så det har inte någon betydelse.

Fick ni lämna någon input till den åklagaren eller kom det några frågor till er därifrån?
ꟷ Nej.

Har ni någon aning om när ni kan bli klara med er utredning?
ꟷ  Nej, det kan vi inte svara på.

Foto: Adobe Stock, Arbetsmiljöverket.

Publicerad: 2023-03-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!