Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Polisen utreds för arbetsmiljöbrott

BROTTSMISSTANKE Handfrakturer, hjärnskakningar, chock, sår och bullerskador drabbade poliser under de så kallade påskkravallerna. Nu har åklagaren inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott.

Publicerad: 2022-06-02

Har Polismyndigheten eller någon tjänsteman där gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott? Foto: Adobe Stock

I mitten av april, under påskhelgen, skadade sig flera poliser i sitt arbete i samband med upplopp. Den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan hade ansökt om demonstrationstillstånd för att i flera olika städer i Sverige bränna koranen. Tumult och kravaller uppstod. Sedan dess har hundratals anmälningar om tillbud och skador kommit in till Polismyndighetens eget rapporteringssystem.

I mitten av maj hade 340 olycksfall och tillbud rapporterats in. Av dessa anser Polisen att 186 händelser, varav 113 olycksfall och 73 tillbud, är allvarliga eller mycket allvarliga i arbetsmiljöhänseende. Polismyndigheten skriver på sin hemsida att de ”kommer att verkställa utredningar” inom ramen för sitt arbetsmiljöansvar.

Anders Hirsch, åklagare vid den Särskilda Åklagarkammaren, har inlett en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott.

– Nu vidtar vi utredningsåtgärder med syftet att ta reda på om det har begåtts något brott och i så fall om det finns någon person som kan misstänkas för det brottet. Jag har inlett en förundersökning. Det har bland annat kommit in en anmälan från polismyndigheten.

Vilken typ av arbetsmiljöbrott kan det bli frågan om?

– Det vill jag inte gå in på nu. Frågan är om Polismyndigheten eller någon tjänsteman där har gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott med anledning av de så kallade påskkravallerna.

Utredningen är i ett tidigt skede och Anders Hirsch kan inte säga när det finns något beslut om vad som händer med ärendet framöver.

Utredningar om arbetsmiljöbrott leds vanligtvis av åklagare från Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Men eftersom det nu är Polisen och poliser som utreds hanteras ärendet av en åklagare vid den Särskilda åklagarkammaren. Den åklagarkammaren handlägger brottsmisstankar mot poliser, åklagare, domare, riksdagspolitiker och andra särskilda befattningshavare. 

Arbetsmiljöverket brukar också delta i utredningar om arbetsmiljöbrott. Kommer verket att göra det även i detta fall?

– Hur vi arbetar i det här specifika ärendet kan jag inte gå in på, säger Anders Hirsch.

Ulrika Scholander är enhetschef på avdelningen för inspektioner på Arbetsmiljöverket. Hon bekräftar för Du&jobbet att myndigheten deltar i utredningsarbetet.

– Vi har fått en begäran från Polisen att yttra oss och det kommer vi att göra. Vi arbetar med detta som vi brukar göra även om det inte är de vanliga åklagarna som hanterar ärendet.

Arbetsmiljöverket har också själva påbörjat en utredning utifrån de 51 anmälningar om händelser med olyckor och tillbud som kommit in till Arbetsmiljöverket. I en anmälan uppges 21 poliser ha skadats, i en annan 11. I flertalet anmälningar uppges en person ha skadats. De flesta handlar om att poliser utsatts för fysiskt våld. Men det finns även anmälningar om psykisk chock.

– Det kommer att ske en inspektion på Polismyndighetens huvudkontor, säger Ulrika Scholander.

När kommer inspektionen att ske?

– Det blir så snart det är praktiskt möjligt.

Vilka föreskrifter kan bli aktuella här?

– Hela Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter gäller alltid men om det blir aktuellt att ställa krav på åtgärder beror på vad som framkommer på inspektionen, därför måste vi invänta resultatet på inspektion innan vi kan uttala oss om det.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-06-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!