Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Psykisk ohälsa vanligare än chefen tror

Chefer underskattar hur vanlig psykisk ohälsa är i arbetslivet, visar en ny undersökning från kampanjen (H)järnkoll. Många av dem inser inte heller inte att de flesta med psykiska problem vill ha ett arbete.

Publicerad: 2012-04-19

Psykisk ohälsa är ett mer relevant problem för arbetsplatser än vad chefer i gemen tror.

Mer än varannan chef tror att det bara är 10 procent eller färre av deras anställda som kommer att utveckla psykisk ohälsa någon gång under sitt yrkesliv. Andelen är i själva verket betydligt högre, enligt olika studier. 20-40 procent av befolkningen har någon form av psykisk ohälsa, varav 10-15 procent har allvarliga problem och kan behöva psykiatrisk behandling.

Undersökningen gäller chefer med personalansvar, och är en del av en nationell befolkningsundersökning som genomfördes hösten 2011. Den visar också att det ofta saknas rutiner för hur chefer ska agera när anställda får psykiska problem. Av dem som inte känner till om de har anställda med psykisk ohälsa svarar bara 40 procent att det finns rutiner.

Endast 64 procent av cheferna tror att de flesta med psykiska problem vill ha ett lönearbete. Men egentligen vill många med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning jobba, problemet är i stället att de inte är välkomna på arbetsmarknaden, menar (H)järnkoll.

De chefer som redan har anställda med psykisk ohälsa har mer positiv attityd till personer med problem. 82 procent av dem kan även i framtiden tänka sig att jobba med en person med psykiska problem, medan motsvarande siffra för övriga chefer är 62 procent.

Chefer som vill underlätta för anställda som har någon form av psykisk ohälsa bör tänka på sådant som skapar en god arbetsmiljö även för andra. Alla behöver t ex ha kontroll över sina arbetsuppgifter, eftersom brist på kontroll är en stressfaktor. Likaså bör all personal ha rätt kvalifikationer för sina arbetsuppgifter.

(H)järnkoll är en kampanj med syfte att bl a minska negativa attityder till psykisk sjukdom. Satsningen sker på uppdrag av regeringen och drivs av myndigheten Handisam i samarbete med nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa.

•Läs mer i kommande nummer av Du&jobbet!

Publicerad: 2012-04-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!