Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Psykiskt sjuka håller problem hemliga

Tre av fyra personer med psykisk ohälsa säger att de hållit sin sjukdom hemlig för omgivningen. Varannan uppger att de hindrat sig själv från att söka arbete och fyra av tio från att söka en utbildning.

Publicerad: 2012-12-07

Det visar kampanjen Hjärnkolls nya diskrimineringsstudie.

Den aktuella undersökningen har gjorts bland 210 personer i Skåne med egen erfarenhet av psykisk sjukdom som har kontakt med vården eller den kommunala psykiatrin.

Den s k självdiskrimineringen är utbredd. 75 procent uppger att de hemlighåller sin psykiska ohälsa för omgivningen, 52 procent att de hindrat sig själv från att söka ett arbete och nästan lika många, 47 procent, uppger att de hindrat sig själv från att inleda en relation.

– Det finns många negativa föreställningar kopplade till människor som lever med en psykisk sjukdom, vilket gör att många skäms att prata om sina erfarenheter. Men för att bryta självdiskrimineringen behöver vi också göra något åt den diskriminering som samhället riktar mot personer med psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

Studien visar att många som lever med en psykisk sjukdom upplever att de blir diskriminerade av omgivningen. Mer än varannan, 54 procent, säger att andra människor som känner till deras psykiska problem har undvikit eller tagit avstånd från dem.

Diskrimineringen förekommer även i arbetslivet, om än i mindre omfattning. Ungefär var fjärde tillfrågad säger att de blivit orättvist behandlad när det gäller att få ett arbete eller att behålla ett arbete.

Hjärnkoll är en nationell kampanj som pågår under åren 2010-2014. Syftet är att öka allmänhetens kunskaper och påverka negativa attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Publicerad: 2012-12-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!