Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Psykologer har mest psykiska diagnoser

Publicerad: 2015-06-04

Psykologer och socialsekreterare är de yrkesgrupper där sjukfallen ökat mest de senaste åren. Det är framför allt de psykiska diagnoserna som ökat.

Det framgår av nya uppgifter från Försäkringskassan över sjukskrivningar i olika yrken.

Psykologer och socialsekreterare har 136 sjukfall per tusen anställda 2014. Det är 21 procent fler fall än 2012, ökningen är större än i något annat yrke, t ex dubbelt så mycket som i vård- och omsorgsyrkena.

Den senare gruppen har största antalet sjukfall, här finns stora yrken som barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, skötare och vårdare. Sjukfrånvaron i gruppen var 171 sjukfall per tusen försäkrade år 2014.

Allra högst andel sjukfall har kategorin övriga servicearbetare, 233 sjukfall per tusen anställda. I den här gruppen ingår ett antal yrken utan krav på gymnasieutbildning.

Yrken som kräver längre utbildning och har hög sjukfrånvaro är förskollärare och fritidspedagoger samt sjuksköterskor. Sjukfrånvaron var 160 respektive 141 sjukfall per tusen anställda 2014.

För samtliga yrken är sjukfallen 103 per tusen anställda. Sjukskrivningarna har ökat stadigt sedan 2009, när antalet var 85 per tusen anställda – en ökning med 21 procent.

Det är framför allt sjukfallen på grund av psykiska diagnoserna som blir allt fler. De har ökat med två tredjedelar sedan 2009. Det är framför allt s k kontaktyrken där det är vanligare med psykiska besvär. Alltså branscher där man arbetar med andra människor, som patienter, klienter, elever och kunder.

HÄR ÄR YRKENA MED FLEST PSYKISKA BESVÄR

Antalet sjukfall 2014 i psykiska diagnoser, per 1 000 anställda.

Störst andel (Inom parentes 2009):

 • Psykologer, socialsekreterare m.fl. 57,7 (32,2)
 • Övriga servicearbetare 55,3 (34,2)
 • Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 50,4 (28,4)
 • Förskollärare, fritidspedagoger 49,4 (27,4)
 • Präster 45,9 (28,4)
 • Vård- och omsorgspersonal 44,8 (26,4)
 • Biblioteksassistenter m fl 44,1 (21,4)
 • Sjuksköterskor 43,2 (26,6)
 • Agenter, förmedlare m.fl. 42,8 (19,8)
 • Resevärdar 42,7 (23,8)

Lägst andel

 • Piloter, fartygsbefäl 8,6 (5,3)
 • Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 8,6 (5)
 • Skogsbrukare 8,7 (7,5)
 • Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 9,2 (6,6)
 • Maskinförare 9,9 (7)
 • Däckspersonal 9,9 (10,4)
 • Fiskare och jägare 10,4 (ingen uppgift)
 • Djuruppfödare och djurskötare 11,2 (5,5)
 • Processoperatörer, trä- och pappersindustri 11,7 (7,7)
 • Byggnads- och anläggningsarbetare 12,7 (7,7)

Samtliga yrken 26,1 (2009 15,7/1 000)

Publicerad: 2015-06-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!