Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Rätt träning viktigt vid utmattningssyndrom


Många som sjukskrivs pga utmattningssyndrom får problem med minne och koncentration. Men med rätt träning kan återhämtningen förbättras, visar ny forskning.

Publicerad: 2019-01-28

Kognitiva nedsättningar, som t ex förmågan att minnas saker på kort sikt, är ett av huvudsymptomen vid utmattningssyndrom. Eftersom det ofta håller i sig kan detta bli ett stort hinder vid återgång till arbete. Nu har psykologiforskare vid Umeå universitet undersökt vilken typ av behandling som är mest effektiv för att förbättra den kognitiva funktionen hos utmattningsdrabbade.

I en doktorsavhandling i psykologi fick 132 patienter delta i ett stressrehabiliteringsprogram och utöver detta antingen prova på ett tillägg av datorbaserad kognitiv träning, ett tillägg av fysisk konditionsträning eller ingen tillägg alls.

Resultatet visade att den kognitiva träningen, med uppgifter som bland annat tränade upp minne, uppmärksamhet och exekutiv förmåga, ledde till förbättringar hos deltagarna. Förbättringen fanns fortfarande kvar ett år efter att behandlingen var avslutad.

Den fysiska konditionsträningen ledde visserligen till en bättre minnesfunktion direkt efter behandlingen – men vid en långtidsuppföljning sågs ingen skillnad alls gentemot kontrollgruppen.

– Det har funnits väldigt lite kunskap om hur man ska behandla utmattningssyndrom och kognitiva nedsättningar på bästa sätt, men det här visar att det faktiskt går att göra något åt problemen. Däremot behövs det mer forskning om exakt hur man ska gå till väga, säger Hanna Malmberg Gavelin, som ligger bakom avhandlingen.

Hon undersökte även om den kognitiva respektive fysiska tilläggsbehandlingen hade någon effekt på bl a arbetsförmågan, men här sågs ingen skillnad mellan grupperna. Det beror troligtvis på att andra faktorer är mer avgörande för just förmågan att kunna återgå till arbetet, menar Hanna Malmberg Gavelin.

– Viktigare är i stället hur det är på arbetsplatsen – vilken möjlighet man har att kunna arbeta i en ostörd miljö, få hjälp att prioritera och vilket utrymme som finns för återhämtning.

Förra året var i genomsnitt drygt 30 000 svenskar sjukskrivna pga svår stress, enligt siffror från Försäkringskassan.

// ZANDRA ZERNELL

Publicerad: 2019-01-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!