Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Rättvisa viktigt för folkhälsan

Publicerad: 2014-03-27

En politik som innebär att arbetslösheten tillåts öka är dödlig. Det sa den välkände forskaren sir Michael Marmot: professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid University College London, när han talade på Forte Talks – en konferens där forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd diskuterade klyftorna i Sverige.

Stiger arbetslösheten tre procent ökar självmorden lika mycket, ifall sociala skyddsnät saknas, sa han. Men även med skyddsnät ökar ohälsa och självmord.

– Den enda dödsorsak som minskar i kristider är trafikdöden, eftersom folk inte längre har råd att åka så mycket bil…

Han invände kraftigt mot att arbetslöshet skulle vara någon form av livsstilsval eller att fattigdom skulle bero på lättja.

– I England brer fattigdom ut sig för att folk får för dåligt betalt.  6,7 av 13 miljoner fattiga hushåll innehåller minst en arbetande. Problemet är låga löner.

Även social orättvisa dödar, sa han. Han exemplifierade bl a med de stora skillnader i medellivslängd som finns i Europa , det skiljer 17 år för män. Längst lever män på Island, de blir i snitt 80 år, kortast lever de i Ryssland, 63 år.

– Ju mer utbildning människor har desto bättre är hälsan. Ryssland är landet där hälsogapet ökar mest mellan hög- och lågutbildade.

Även bostadsområdens standard och status går att relatera till invånarnas livslängd.  Ju finare område, desto längre liv. Han betonade vikten av att människor har kontroll över sin livssituation och sitt arbetsliv. Låg grad av kontroll är förknippat med låg status, något som ger sämre hälsa. Människor behöver känna värdighet.

– Har du inte råd att köpa en gåva till ditt barnbarn, saknar du ett värdigt liv.

Han rekommenderade bl a regeringar att satsa tidigt och inte bara på de allra fattigaste.

– Börja i förskolan för att ge barn bra liv!

James W. Vaupel, professor i demografi och epidemiologi, Rostock slog ett slag för att livets arbetstimmar borde spridas ut över en längre period. Då skulle arbetsdagen kunna vara kortare under de år när barnen är små.

– Vi behöver flytta arbetstimmar till högre åldrar. Varför ska vi pressa in maximalt med jobb när barnen är små och ha massor med tid över när de inte längre vill träffa oss?

Den bättre hälsan i högre åldrar och ökande livslängden gör ett längre arbetsliv naturligt, menade han.

– Om dagens trender fortsätter kan vartannat barn som föddes år 2000 räkna med att få fylla hundra år.

Ett annat argument för längre arbetsliv är att de arbetande i ökande grad får försörja allt fler som står utanför arbetslivet. Han gav ett räkneexempel från Danmark:

– Om fem procent fler jobbade kunde vi ha 25-timmarsvecka och åstadkomma lika många arbetade timmar.

Förändringen borde dock införas under en längre period.

Publicerad: 2014-03-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!