Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Regeringen vill utreda varför jämställdhet dröjer

Arbetslivet är långt ifrån jämställt. Det konstaterar regeringen och tillsätter en delegation som ska föreslå insatser för att minska skillnaderna.

Publicerad: 2011-10-10

Regeringen konstaterar att kvinnors löner är lägre än mäns och att skillnaderna i stort sett är lika stora som för tjugo år sedan. Andra exempel på kvinnors och mäns olika villkor är att kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad, kvinnor arbetar deltid i betydligt större omfattning, både frivilligt och ofrivilligt. Av de sysselsatta arbetar en tredjedel av kvinnorna deltid. Bland männen arbetar nästan 90 procent heltid. Kvinnor har även högre sjukfrånvaro än män.

– Flickor lyckas bättre än pojkar i skolan, men lönekuvertet förblir tunnare. Det är dags att kvinnors utbildning lönar sig lika mycket som männens. Att lönegapet ska fortsätta minska är en viktig jämställdhetsprioritering, kommenterar jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet ska lämna förslag på insatser som kan främja jämställdheten och minska lönegapet mellan könen.

Ordförande för delegationen blir Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Delegationen ska presentera en del av sina förslag den 22 februari 2013 och uppdraget ska slutredovisas den 24 oktober 2014.

Publicerad: 2011-10-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!