Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Regeringens utredare: ”Höj pensionsåldern!”

Ett längre arbetsliv är lösningen på den kommande arbetskraftsbristen, enligt Pensionsåldersutredningen.
”Vi kommer lägga förslag om höjd pensionsålder”, säger Ingemar Eriksson, särskild utredare. (på bilden även Maria Albin, docent vid Lunds universitet)

Publicerad: 2012-10-02

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande publiceras först i april 2013, men Ingemar Eriksson väljer att gå ut med att den kommer att innebära förslag på ändrade åldersgränser i pensionssystemet.

Det var på Swedage 2012, en konferens med rubriken ”När är man gammal?”, som frågan om ålder och arbetsliv diskuterades. Ingemar Eriksson, särskild utredare i Pensionsåldersutredningen, redogjorde för olika hinder för ett längre arbetsliv, som utredningen tidigare har presenterat.

Du&jobbet intervjuade Ingemar Eriksson efter presentationen.

Vilka åldersgränser handlar det om?
– Vi ska se över 61-årsgränsen, åldersgränsen för garantipension och LAS-gränsen på 67 år.

61-årsgränsen är lägsta åldern när man idag får ta ut pension, åldersgränsen för garantipension är 65 år och LAS-gränsen är när arbetsgivare utan särskild motivering kan säga upp en medarbetare.

Vilka de nya föreslagna åldersgränserna blir ville Ingemar Eriksson inte precisera, men pratade om att de fasta åldersgränserna ska göras mer flexibla.
– De som vill och har möjlighet ska kunna arbeta längre.

Hur ska ett längre arbetsliv bli möjligt med dagens arbetsförhållanden?
– Vi kommer att ha en bukett av förslag på arbetsmiljöområdet också. Det handlar om att de fysiska belastningarna måste minska, men även de psykosociala villkoren måste bli bättre. Det måste bli lättare att få kompetensutveckling och vi måste också underlätta för karriärbyten.

Vad kan regeringen göra i den sista frågan?
– Vi har diskuterat frågan om kompetenskonton, och förändring i studiestödssystemet.

Hur tror att människor kommer att reagera på förslaget om höjd pensionsålder?
– De kommer nog att tycka att det är jobbigt i början, att tänka på att behöva jobba ett eller två år längre. Men med tiden kommer det att ändras.

Att de flesta av oss går i pension vid 65-års ålder är ett vanebeteende som kan förändras, och då kan ändrade åldersgränser bidra till detta. Ekonomiska incitament är också viktiga, enligt Ingemar Eriksson.
– Vi kommer informera om att det är en god idé ekonomiskt att arbeta längre. Och det kommer att bli lönsamt för alla grupper, inte bara för till exempel högre tjänstemän utan även för offentliganställda kvinnor.

Du&jobbet ber två forskare kommentera utredningens kommande förslag om höjd pensionsålder.

Roland Kadefors, professor i tillämpad ergonomi vid Göteborgs universitet, tror att ändrade åldersgränser i t ex LAS, kommer att påverka marginellt till en början:
– Efter hand kommer människor att vänja sig och med tiden kommer en ökad effekt.

Roland Kadefors befarar att skillnaden blir stor mellan olika yrkesgrupper, mellan de som orkar fortsätta arbeta och de som inte gör det.
– Det finns en risk för att detta kommer att öka de ekonomiska klyftorna i samhället.

Det behövs det mer kvalitativa studier om varför människor väljer att gå i pension i en viss ålder, enligt Roland Kadefors.
– Vi behöver också titta mer på arbetsmiljöfaktorerna, vad vi behöver åtgärda för att människor i gemen ska kunna jobba längre.

Maria Albin, docent i arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, säger:
– Om man höjer pensionsåldern utan att förändra villkoren i arbetslivet kommer personer med dåliga arbetsförhållanden bli förlorare.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet och anpassningar i arbetsmiljön tror Maria Albin är centrala faktorer för att människor ska orka jobba längre:
– Tillsynen behöver förbättras och det behövs strategier för att förändra arbetsuppgifter. Och det gäller inte bara det fysiskt tunga- utan även det mentalt överbelastade arbetet.

Konferensen Swedage 2012 hölls den 1 oktober i Göteborg, på FN:s inernationella äldredag, och arrangerades av FAS, Statens folkhälsoinstitut,  Vinnova, Vårdalastiftelsen och Västra Götalandsregionen. Läs mer om konferensen.

Publicerad: 2012-10-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!