Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Reglerna för svårt sjuka justeras

En sjukskriven ska inte behöva söka jobb på hela arbetsmarknaden efter 180 sjukdagar, om det anses vara oskäligt. Riksdagens socialförsäkringsutskott har gjort ett snabbt ingrepp för att ändra bestämmelserna efter den senaste tidens kritik.

Publicerad: 2009-12-10

Striden om reglerna i den nya sjukförsäkringen har handlat om vem som är tillräckligt sjuk för att inte behöva tvingas ut på hela arbetsmarknaden efter 180 sjukdagar i den så kallade rehabiliteringskedjan. Den som inte klarar sitt ordinarie jobb, men bedöms kunna göra något annat ska inte längre kunna vara sjukskriven efter den tiden, utan måste söka jobb.
Efter en stor mediedebatt om att prövningen fått orimliga konsekvenser, bl a larm från läkare om att svårt cancersjuka patienter skulle tvingas ut på arbetsmarknaden, justerar nu alliansen i riksdagens socialförsäkringsutskott lagförslaget.

Utskottet föreslår att arbetsförmågan inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar om det kan anses som oskäligt.
Det kan till exempel gälla när en sjukskriven successivt bedöms bli sämre och inte kunna klara ett annat arbete. Det gäller också även allvarligt sjuka som tillfälligt blivit så friska att de skulle kunna arbeta. Ett annat exempel är de som haft en allvarlig tumörsjukdom och får medicinsk behandling för att inte bli sjuka på nytt.
Utskottet nämner också vissa progressiva sjukdomar, som ms.. Där ska arbetsförmågan i ett annat arbete bara prövas om den bedöms vara bestående.
Oppositionen är dock kritisk och menar att det finns betydligt fler situationen där prövningen får svåra följder.

Alliansen ändrar också reglerna för gruppen som blir av med sin sjukpenning nästa år efter att ersättningstiden, 364 dagar, tagit slut. Det bedöms vara cirka 54 000 personer. Redan vid årsskiftet bedöms 17 000 personer bli utförsäkrade och föras över till Arbetsförmedlingen.
Från början sades att sjukpenningen kunde förlängas bara om det fanns synnerliga skäl, vilket har omfattat personer som saknat arbetsförmåga på grund av mycket allvarligt sjukdomar. Exempel på sådana är vissa tumörsjukdomar, ALS eller om den sjukskrivne väntar på transplantation.
Nu ändras formuleringen till ”allvarlig sjukdom”. Som exempel nämner utskottet elakartade tumörsjukdomar och andra likartade sjukdomar. Där ska sjukpenning alltså kunna ges även efter 364 dagar.

•Sjukpenningen kan i vissa fall förlängas med 550 dagar. Det betyder att ersättningen kan utbetalas i högst 914 dagar. Utöver de 914 dagarna ska ytterligare sjukpenningdagar kunna betalas ut i vissa fall. Det gäller bland annat när den sjuke vårdas på sjukhus eller får annan omfattande vård.

Riksdagen väntas ta beslut om de nya reglerna fredagen den 11 december. De nya reglerna ska sedan börja tillämpas redan vid årsskiftet.

Läs mer.

Publicerad: 2009-12-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!