Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Rehab samverkar för sällan med jobbet

Publicerad: 2014-06-10

Insatser på arbetsplatsen är viktigt för att kunna rehabilitera sjukskrivna som har ont i ryggen eller har psykiska besvär. Trots det är det sällsynt att personal som arbetar med rehabilitering har kontakt med arbetsgivaren. 

Det visar en utvärdering som Karolinska Institutet gjort av den s k rehabiliteringsgarantin.

Garantin är en överenskommelse mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Socialdepartementet som funnits sedan 2008. Syftet är att förebygga sjukskrivning och att underlätta återgång till arbetet.

Enligt utvärderingen så visar studier om rehabilitering att åtgärder på arbetsplatsen är en framgångsfaktor för att lyckas med att minska sjukfrånvaron och få sjukskrivna tillbaka i arbete. Det gäller vid rehabilitering av smärta i rygg och nacke, likväl som vid psykisk ohälsa.

Trots det är anknytning och samverkan med arbetsplatsen lågt prioriterad bland personalen som arbetar med att rehabilitera. Samverkan med arbetsgivare förekommer mycket sällan. Däremot är det vanligare med kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Behandlarnas bristande kontakt med arbetsgivare kan därför inverka på behandlingens resultat, enligt KI:s utvärdering, som betonar att landstingen måste stärka insatserna mot mer arbetsrelaterad rehabilitering.

Den starkaste faktorn för hur det ska gå efter avslutad rehabilitering är sjukfrånvaro innan åtgärderna sattes in. De som har svårast att komma tillbaka är personer med lång sjukfrånvaro före rehabiliteringen.

Publicerad: 2014-06-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!