Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Renskötande samer dör i förtid

Riskfyllda arbetsmiljöer, ensamjobb och stressen av hårda ekonomiska villkor, kan förklara de många dödsolyckorna och självmorden bland renskötande samer, enligt en ny studie.

Publicerad: 2010-05-11

Tidigare undersökningar har visat att självmord och dödsolyckor är vanligare bland renskötande samer än befolkningen i övrigt. I en ny studie har Sven Hassler, universitetslektor vid Högskolan Väst, tillsammans med andra kollegor försökt ta reda på varför.

Deras förklaring är att de ekonomiska villkoren för renskötare är hårda. Många renskötare känner sig pressade av att försöka få lönsamhet i näringen. De känner dessutom ett ansvar för att föra vidare kulturella traditioner och det samiska levnadssättet.

Det finns många farliga risker i arbetsmiljön med att vara renskötare. Det är framför allt männen som omkommer på grund av riskerna, enligt studien.

Många olyckor sker vid transporter, med skoter och helikopter exempelvis. Renskötarna arbetar ofta ensamma många timmar i ett kärvt klimat.

•Nyligen presenterade Statens Folkhälsoinstitut förslag på hur hälsan ska förbättras för samer och Sveriges andra nationella minoriteter. Regionala kunskapscentra, utbildning, och kontinuerlig uppföljning av hälsosituationen är några av förslagen.

Publicerad: 2010-05-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!