Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Risken att skadas allvarligt på jobbet ökar

Publicerad: 2012-06-08

Allt fler skadas på jobbet och fall är vanligaste orsaken, visar AFA Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador.

Under 2010 ökade risken att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall. Risken per 1000 sysselsatta var 2,1, jämfört med 1,8 år 2009, enligt rapporten ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

– Varje dag sker 36 allvarliga arbetsolyckor och 20 invalidiserande arbetsolyckor på svenska arbetsplatser, konstaterar Michel Nordmark, chef för Analys och försäkringsvillkor, AFA Försäkring.

Fall är den vanligaste orsaken. Allra vanligaste är att ramla ­ute, men även fall inne, i trappa och från höjd ökar. Bland kvinnor drabbas främst de som jobbar inom vård- och omsorg samt lärare, bland män de i byggbranschen och yrkesförare.

Ökningen av uteolyckorna kan delvis kopplas till de två snörika vintrarna. Under de två åren 2009 och 2010 orsakades 31 procent av arbetsolyckorna av fall i samma höjd. Det kan t ex handla om att någon halkar under en promenad till en vårdtagare.

– Det är till synes triviala skador, frakturer på armar eller ben, men som kan ge bestående skador, särskilt för dem som är äldre, sa Michel Nordmark.

Kvinnornas andel av de allvarliga olyckorna som har ökat, framför allt inom vård- och omsorgssektorn. Det är dock fortfarande avsevärt fler män som drabbas.

Tore Larsson, professor vid KTH, har bidragit med analys av statistiken.

– De närmaste tio åren kommer vi att märka av påtagliga demografiska förändringar. När arbetskraften blir äldre ökar risken för olyckor.

De allvarliga olyckorna har annars hittills minskat under 2000-talet, årets siffror innebär ett trendbrott. Som allvarligt räknas olycksfall som leder till 30 sjukskrivningsdagar eller mer, alternativt medicinsk invaliditet, dvs bestående men.

Antalet godkända arbetssjukdomar har minskat under de senaste åren, liksom antalet som får aktivitets- och sjukersättning. Arbetssjukdomar är vanligare bland män och risken stiger med åldern.

Publicerad: 2012-06-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!