Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Rutiner saknas för vobb

FÖRÄLDER Mer än varannan tjänsteman väljer att vårda barn och samtidigt jobba i stället för att vabba, enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av fackförbundet Unionen. Samtidigt saknar arbetsgivare rutiner för hur vabb och vobb ska hanteras praktiskt.

Publicerad: 2022-02-02

Arbetsplatser behöver rutiner för att inte förstärka det negativa med att vobba, menar Unionen. Foto: Colourbox

Risken för smitta har gjort att barn varit hemma från skola och förskola mer än vanligt. Detta har synts i Försäkringskassans statistik. Under 2021 vabbade föräldrar i Sverige totalt 8,4 miljoner dagar, att jämföra med 6,7 miljoner dagar innan pandemin 2019. Möjlighet till distansarbete har samtidigt gjort att fler väljer att vobba, vårda barn och samtidigt jobba.

I den undersökning Novus gjort på uppdrag av Unionen svarar 52 procent av de tillfrågade föräldrarna att de vobbar mer än de vabbar. Andelen som alltid väljer att vobba stället för att vabba har också ökat sedan förra året, från 33 till 36 procent. Dessutom tycker allt fler att det fungerar dåligt att vobba, siffran har ökat från 17 till 33 procent, och andelen som tycker att det funkar bra har sjunkit från 60 till 45 procent.

– Smittspridningen har varit en utmaning för många föräldrar, men att vobba istället för att vabba måste alltid vara frivilligt. Det är arbetsgivaren som måste hitta lösningar och skapa rutiner så att ingen tvingas att vobba, säger Martin Linder, ordförande i Unionen i ett pressmeddelande.

Många arbetsgivare saknar dock rutiner för hur vabb och vobb ska hanteras praktiskt. Sex av tio svarar att det inte finns rutiner för hanteringen av deras arbetsuppgifter när man vabbar. Detta är en ökning från förra året då drygt tre av tio att det saknades rutiner.

– När pandemin är över så kommer möjligheten att jobba hemma och att vobba finnas kvar. För att inte förstärka de negativa sidorna med att vobba behöver fler arbetsplatser ta fram regler och rutiner för hur medarbetarna ska hantera vabb och vobb, säger Martin Linder.

//ELSA FRIZELL

VAD ÄR VOBB?

  • Att vobba innebär att du är hemma med sjuka barn, samtidigt som du jobbar hemifrån med lön från din arbetsgivare.
  • Att vabba innebär att du får ersättning från försäkringskassa för vård av sjukt barn. Du får inte lön från din arbetsgivare.

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på hur tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0–11 år upplever hur vobbning/vabbning fungerar tillsammans med arbetslivet. Totalt genomfördes 1597 intervjuer med tjänstemän i privat sektor. Deltagarfrekvensen är 55 procent. Undersökningen genomfördes mellan 21 december 2021 – 10 januari 2022.

Foto: Colourbox

Publicerad: 2022-02-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!