Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Så går det för jämställdheten

Publicerad: 2017-03-08

I dag firas internationella kvinnodagen. Men hur mår egentligen jämställdheten? Du&jobbet har gjort en sammanställning av läget.

Arbete och löner:
När alla löner är uppräknade till heltid tjänar kvinnor 87 procent av vad männen gör. Eftersom kvinnor jobbar mer deltid, tar en större del av vab-dagarna och är hemma längre med barnen är kvinnors faktiska lön 81 procent av männens.

Om man räknar bort skillnader som kan förklaras med yrken och utbildning tjänar männen fortfarande mer än kvinnorna. Allt annat lika tjänar kvinnor 94 procent av vad männen gör.
Långsamt minskar dock skillnaderna i lön. Uppskattningar pekar på att det kan ta uppåt 85 år innan lönerna är jämställda

Barn:
Kvinnor tog 2015 ut runt 74 procent av föräldradagarna. När det gäller tillfällig föräldrapenning, vab, är skillnaderna lite mindre. Där är kvinnorna hemma lite drygt sex av tio sjukdagar. I många familjer förklaras kvinnans större ansvar för barnen med att mannen tjänar mer. Det har dock visat sig vara en myt. Även i familjer där kvinnan tjänar mer är hon hemma mer med barnen.

Runt 23 procent av alla pappor var inte hemma överhuvudtaget under barnets två första år. Nyligen infördes en tredje öronmärkt ”pappamånad” vilket möjligen kommer att påverka uttaget av föräldradagar något. Kvinnor lägger en timme mer än män per dygn på obetalt hemarbete.

Hälsa:
På 1980-talet fanns ingen skillnad i sjukskrivningstal mellan kvinnor och män. I dag är skillnaderna stora och kvinnorna har både längre och fler sjukskrivningsperioder. Framförallt har den psykiska ohälsan ökat.

Bland de förklaringar som brukar nämnas är att kvinnorna tar större ansvar för hem och barn samt att arbetsmiljön i människodominerade yrken där kvinnor ofta jobbar, sliter mer. Kvinnor lever dock generellt längre än män.

Pension:
Skillnaderna i pension mellan kön är större än skillnaden i lön. Kvinnor får i snitt ut runt 70 procent av vad männen får i pension. En förklaring är att kvinnorna jobbar mer deltid. En annan förklaring är att tjänstepensionen ger mer om man har en hög inkomst – vilket gynnar männen som oftare har det.

Kvinnor får bara ut 50 procent av vad mannen får i tjänstepension. Det är fyra gånger vanligare bland kvinnliga pensionärer att enbart ha garantipension, den lägsta pensionen.

Utbildning:
På 1990-talet var det ungefär lika stor andel kvinnor och män som hade eftergymnasial utbildning. I dag har 54 procent av kvinnorna och 40 procent av männen sådan utbildning. Skillnaden har alltså ökat markant.

Kvinnornas ökade utbildningsnivå har dock inte resulterat i att kvinnor får fler toppjobb. Ett antagande är att de informella vägarna till maktpositioner blivit vanligare.

Hot och våld:
Betydligt fler män än kvinnor blev misshandlade 2015. Skillnaderna mellan könen har dock minskat över tid. Sannolikt är det fler fall av kvinnomisshandel i hemmet som inte anmäls. När det gäller sexualbrotten är det nästan bara kvinnor som utsätts. Andelen som anmäler sexualbrott har också ökat påtagligt de senaste tio åren.

Avsevärt fler kvinnor känner sig  också otrygga på gator och torg.

Med andra ord: När det gäller löner och ansvar för barnen går det framåt, om än väldigt sakta. Den psykiska ohälsan för kvinnor oroar liksom att det saknas konkreta förslag för att minska skillnaderna i pension mellan kvinnor och män.

//OSCAR MAGNUSSON

Källor: SCB, BRÅ, Försäkringskassan, AFA Försäkring, Pensionsmyndigheten med flera.

 

 

Publicerad: 2017-03-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!