Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Så har det gått med tillträdesförbudet

STOPP Simhallar och bibliotek kan sedan i sommar ansöka om att stänga ute hotande och trakasserande besökare. Möjligheten får både ris och ros.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2022-10-11

Under den första månaden portades en person från simhallen. Foto: Adobe Stock

Personalens arbetsmiljö och kunder och besökares trivsel skulle förbättras med möjligheten att förbjuda stökiga, trakasserande och stjälande personer från att komma in i butiker. Sedan den 1 juli gäller samma regler även för simhallar och bibliotek.

– Vi har haft bekymmer. I somras blev personal hotad på ett av våra stora bad och då ansökte vi om tillträdesförbud, säger Anki Magnusson enhetschef på Fritidsförvaltningen i Malmö.

Åklagarmyndigheten avslog dock ansökan. Anki Magnusson tolkar det som att Malmö stad själv först skulle använda sina egna regler och stänga ute besökaren i en månad.

– Det är ett beslut vi kan fatta i nämnden och som vi har använt oss av förut. Vi har inte bestämt om vi ska överklaga åklagarens nej eller inte.

Under de första fyra veckorna med den utvidgade lagen har ett tillträdesförbud till ett badhus beviljats. Det handlar om en man som både har uttryckt och betett sig olämpligt på ett bad i Stockholmsområdet. Han har kommenterat andra besökares könsorgan och det finns en risk att han beter sig olämpligt igen.

Anki Magnusson. Foto: Malmö stad

Anki Magnusson i Malmö tror att det blir fler ansökningar framöver och att lagen kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

– Jag tror att det blir lättare att prata om hot- och våldsfrågorna nu och att det kan kännas bra att arbetsgivaren markerar och gör något konkret. Vi har också skapat nya rutiner.

Hon ser dock vissa praktiska problem.

– Våra stora bad som Hylliebadet har 350 000 besökare om året. Hur ska vi känna igen en person som inte får komma in.

På Kommunal, med medlemmar på simhallarna, tror man också att lagen bidrar till ett ökat fokus på arbetsmiljön. Marie-Louise Nilsson, ombudsman i Skåne, känner dock en viss oro för vad som kan hända om personalen faktiskt känner igen en person med tillträdesförbud.

– Det finns en risk för en obehaglig situation och riskbedömningar och handlingsplaner är det ibland lite så där med, säger hon.

Från biblioteken  har det under den första månaden inte kommit någon ansökan om tillträdesförbud. Mikael Engström är bibliotekarie och huvudskyddsombud för de runt 40 biblioteken i Stockholm. Han tror att lagen kan ge en känsla av trygghet men blir svår att använda.

– Hur ska vi ta reda på vem det är som stör för att kunna anmäla. Vi har ingen rätt att begära legitimation. Och hur ska vi hålla reda på vem som eventuellt inte får komma in. Jag tror inte att lagen kommer att användas så mycket hos oss på biblioteken.

Mikael Engström. Foto: Privat

Liksom i Malmö ställer han sig frågan vad personalen ska göra om besökare med tillträdesförbud ändå kommer.

– Ska vi stoppa dem, ska vi hålla vakt. Det känns verkligen osäkert. I slutändan får vi kontakta ordningsvakter, och det gör vi ju redan i dag om det behövs.

Mikael Engström tillägger att tillträdesförbudet gäller för ett visst bibliotek och i en större stad är det bara att gå till nästa. Bråkiga ungdomar finns också men är inte ett stort problem i Stockholm.

– När det händer är det ofta högstadieelever, som ännu inte fyllt 15.

På biblioteken i Stockholms innerstad, där Mikael Engström jobbar, handlar det oftare om personer med psykosociala problem. Att stänga ute dem känns svårt, menar han.

– De är hotfulla och kränkande ena dagen. Men nästa dag mår de bättre och kommer in och lånar en bok.

Chefer och skyddsombud har nyligen börjat diskutera lagen, vad den betyder och hur den kan användas, med medarbetarna. Mikael Engström konstaterar att Svensk Biblioteksförening har framfört att god bemanning snarare är rätt väg att gå för ökad säkerhet.

– Jag tror också att det är mer effektivt. Då kan man vara flera som sluter upp och säger ifrån.

Flest ansökningar inom handeln

Om tillträdesförbudet i simhallar 2022

Ansökningar om tillträdesförbud, 4 stycken.

Beviljade tillträdesförbud, 1

Ej beviljade tillträdesförbud, 1

Om tillträdesförbudet i bibliotek 2022

Ansökningar om tillträdesförbud, 0

Beviljade tillträdesförbud, 0

Ej beviljade tillträdesförbud, 0

Om tillträdesförbudet inom handeln 2021 respektive 2022

Ansökningar om tillträdesförbud, 537, 235

Beviljade tillträdesförbud, 142, 121

Ej beviljade tillträdesförbud, 308, 111

Källa: Åklagarmyndigheten

Inom handeln har möjligheten att ansöka om tillträdesförbud för hotande och störande kunder funnits sedan i mars 2021. Branschorganisationen Svensk Handel är positiv, men anser att åklagarna tolkat lagen för snävt när de kräver en tidigare fällande dom för att bevilja tillträdesförbud.

– Butikerna anmäler både hot och stölder till Polisen. Men Polisen går inte alltid vidare med ärendet och då blir det inte någon påföljd. Det ligger handlaren i fatet när de ansöker om tillträdesförbud hos åklagarna, säger Nina Jelver tillförordnad säkerhetschef.

– Vi tycker att lagen om möjligt bör förtydligas kring synen på tidigare fällande domar och att åklagarna borde säga ja till flera ansökningar.

Nina Jelver. Foto: Svensk handel

I ett debattinlägg har företrädare för Åklagarmyndigheten svarat på kritiken och ansett att man följer lagens lydelse.

Nina Jelver önskar också tydligare beslut från åklagarna.

– Vår genomgång visar att närmare hälften av de avslagna ansökningarna saknar en tydlig motivering.

Siffror från Åklagarmyndigheten visar att det hittills i år har beviljats relativt sett fler tillträdesförbud i handeln i år jämfört med 2021, och färre avslag. Hur ser ni på det?

– Det är positivt och vi har fått samma indikationer. Vi följer upp det här löpande. Det är mycket hot och våld kopplat till butikstölderna så det här är en viktig åtgärd.

Det framgår av tingsrättsdomar att det händer att personer har haft både fyra och fem tillträdesförbud till samma butik och dessutom bryter mot dem. Hur ser ni på det?

– Våra medlemmar säger att 75 procent av de som får tillträdesförbud stannar borta från butiken. Så lagen fungerar ändå. Sen finns det förstås de som lagen inte hjälper mot, men så är det med all kriminalitet – på en del biter inte straffen, säger Nina Jelver.

DET HÄR GÄLLER

  • Butiker kan sedan 1 mars 2021 ansöka om att en person över 15 år förbjuds tillträde till en viss butik. Risk ska finnas för att personen begår brott eller allvarligt trakasserar personal eller kunder.
  • Ansökan kan göras i samband med polisanmälan om brott. Beslut fattas av åklagare. Tidigare brott i butiken vägs in. Om personen kan hindras genom en mindre ingripande åtgärd, får förbud inte meddelas.
  • Beslutet gäller i ett år på ett särskilt ställe. Brott mot förbudet kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.
  • Sedan den 1 juli i år gäller lagen även på bibliotek och simhallar. Tillträdesförbud på bibliotek ska även kunna meddelas vid risk för ordningsstörningar.

Källa: Regeringen och Riksdagen

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-10-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!