Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Så här ser femårsplanen för arbetslivet ut

Publicerad: 2016-02-03

Två utredningar, ett dialogforum med arbetsmarknadens parter och tolv uppdrag till Arbetsmiljöverket. Det är de nya delarna i regeringens femårsplan för arbetslivet.

Regeringen har nu presenterat det den kallar en arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020. Tre områden är prioriterade för de kommande fem åren:

Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.

Ett hållbart arbetsliv.

Psykosocial arbetsmiljö.

Arbetslivsforskningen är också av central betydelse i regeringens strategi.

Flera uppdrag lämnas till Arbetsmiljöverket och två utredningar tillsätts för att föreslå åtgärder inom dessa områden.

  • En särskild utredare ska föreslå hur ett nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö bör utformas. Det ska inte ske genom ett nytt institut, utan vid en befintlig myndighet eller lärosäte och det ska betalas genom omprioritering av befintliga medel. Utredningen ska redovisas 3 oktober i år.
  • En utredare ska kartlägga det moderna arbetslivet, vilka trender som gäller och om gällande arbetsmiljöregler behöver förändras. Bakgrunden är att nya anställningsformer växer fram och att ny teknik skapar nya företag, som t ex taxitjänsten Uber. Utredaren ska också se över de regionala skyddsombudens befogenheter med tanke på det nya arbetslivet. Ska de t ex få tillträdesrätt även till arbetsplatser där det inte finns några fackliga medlemmar. Uppdraget ska redovisas 14 december 2016 och delen som rör regionala skyddsombud senast 31 mars 2017.

Bland de tolv uppdrag som Arbetsmiljöverket får märks bl a att tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen ta fram förslag på åtgärder för att minska arbetsolyckor vid vägarna, genomföra en tillsynsinsats av den psykosociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen, kartlägga arbetsvillkoren inom hushållsnära tjänster, göra tillsyn av bemanningsbranschen och analyser arbetsgivarens arbete med anpassning och rehabilitering.

Tillsammans med tolv andra myndigheter ska Arbetsmiljöverket dessutom lämna förslag på hur webbaserad information till utländsk arbetskraft och arbetsgivare ska utformas på ett lättillgängligt sätt.

I samband med strategin inrättas ett dialogforum där regeringen, arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket och experter löpande ska diskutera arbetsmiljöåtgärder.

Publicerad: 2016-02-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!