Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Så många arbetar hemifrån under pandemin

De flesta anställda, 67,7 procent, är på sin arbetsplats under pandemin. Det framgår av uppgifter från SCB som rör en mätvecka i oktober. 15,5 procent hade jobbat hemma mer än hälften av dagarna.

Publicerad: 2020-12-07

För de flesta LO-medlemmar är hemarbete omöjligt.

Mätningen visade att 15,5 procent hade jobbat hemma mer än hälften av den aktuella veckan. 10,5 procent hade gjort det omkring eller mindre än hälften av veckan. Resten, dvs 67,7 procent, har varit på jobbet. Uppgifterna rör personer i arbete i åldrarna 16 till 64 år. Det är ingen större skillnad mellan män och kvinnor.

Nästan alla LO-medlemmar är på sin vanliga arbetsplats. En studie som LO lät Novus göra i april visade då att 7 procent jobbade hemifrån. Då ingår sannolikt anställda på LO-förbund, enligt presstjänsten. Någon senare studie har inte gjorts.

Saco har inte genomfört någon heltäckande studie bland sina medlemmar, däremot har enstaka förbund gjort detta.

Exempelvis uppger två av tre medlemmar i Akavia att de alltid eller ofta jobbar hemifrån, detta enligt en Novus-studie från förbundet. Men i kommunerna är det bara 40 procent av medlemmarna som gör det, enligt Akavias ordförande Lee Wermelin.

Enligt en enkät som Sveriges ingenjörer gjorde i somras jobbade 8 av 10 ingenjörer hemifrån. Det framgår inte i vilken utsträckning.

När Naturvetarna i april gjorde en enkät bland medlemmarna uppgav 95 procent att de kan jobba hemma. Ungefär hälften hade också gjorde detta huvudsakligen de två senaste veckorna.

– Arbetsgivarna måste möjliggöra för fler att kunna jobba på distans. Men även om en viss del måste ske på arbetsplatsen, kanske ändå mycket annat går att utföra hemifrån, till exempel möten och planeringsarbete, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar. 

TCO har inte heller gjort någon heltäckande studie. Det skiljer stort mellan förbunden, kommenterar presschefen José Gutierrez.

– Bland sjuksköterskor, lärare och poliser är det få som distansarbetar. Däremot är det vanligt bland dem med skrivbordsjobb.

När exempelvis Unionen via undersökningsföretaget Kantar Sifo frågade 1200 privatanställda tjänstemän om distansarbete var det 40 procent som i huvudsak jobbade hemifrån. 28 procent hade inte gjort det alls.

En undersökning från Vision visar att var fjärde medarbetare i ett välfärdsyrke jobbar hemifrån halva arbetstiden eller mer. Var åttonde anställd svarade att hen skulle vilja arbeta hemma och att arbetsuppgifterna medger detta, men arbetsgivaren tillåter inte.

SCB ställde också frågor till företagare/medhjälpare om hur coronapandemin påverkat verksamheten. Knappt hälften såg en nedgång. 18 procent hade fått mer att göra, 38,1 var opåverkade och 43,9 procent hade fått mindre göra/arbetat mindre.

Enligt SCB:s uppgifter hade var sjunde av de frånvarande varit borta hela veckan av skäl relaterade till pandemin.

//EVA BERLIN

Läs mer: Så håller du arbetslusten uppe hos distansarbetare

Kurstips: Så leder du på distans

Publicerad: 2020-12-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!