Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Så många har anmält arbetsskada på grund av coronaviruset

Oron för smittospridningen påverkar varje vrå av samhället.

Publicerad: 2020-03-31

Drygt 30 anmälningar om arbetsskada gällande coronavirus kom i mars. Det var 21 anmälningar till Arbetsmiljöverket och 12 anmälda arbetsskador till Försäkringskassan. Flest gällde vården. Flera ambulansbesättningar har t ex larmats till smittade utan rätt information. Arbetsplatser tycks dock också anmäla i onödan.

Arbetsmiljöverket har två källor för anmälningar om arbetsskador: Dels allvarliga händelser i arbete som ska anmälas till Arbetsmiljöverket, enligt arbetsmiljölagen (3:3a), dels anmälningar till Försäkringskassan, enligt socialförsäkringsbalken.

Det dock är inte helt enkelt att sortera ut anmälningar som rör coronaviruset då det handlar om textsökningar, konstaterar Kjell Blom, statistiker på Arbetsmiljöverket. Anmälningarna kan hamna i båda källorna, dessutom måste Corona eller Covid finnas med i texten till anmälan, rättstavat. De anmälningar som kommit in gäller både risk för smitta och konstaterad smitta.

Hittills har 21 anmälningar gjorts enligt 3:3a i arbetsmiljölagen och 12 anmälningar har gjorts till Försäkringskassan. Åtminstone en finns på båda ställen.

Sju anmälningar gäller vård på sjukhus, tre öppenvårdsmottagningar och tre ambulanstransporter. Men tillbud har också inträffat på posten, i högskolemiljö och på Migrationsverkets förvar, där isolering på grund av coronaviruset lett till oroligheter.

När det gäller ambulansverksamhet handlar tillbuden bl a om bristen på korrekt information.

”Väl framme på platsen utan skyddsutrustning har patienten kraftig hosta, hög feber och dåligt AT (allmäntillstånd, reds anm). Patienten larmas in som sepsislarm med misstanke om Covid-19. Ambulansbesättning har således tagit hand om patienten till största del utan skyddskläder.”

En annan anmälare är kritisk till SOS Alarm, efter att ambulansbesättningen ovetande gått in till en familj där alla har feber och hosta: ”Om SOS i ärendet inte delger oss risk för luftvägsinfektion riskerar vi att få fler i ambulanssjukvården som är sjuka.”

Ett allvarligt tillbud i vården gäller en patient som först testat negativt och därför vårdats utan isolering. Men resultatet visar sig inte vara inte tillförlitligt och patienten har corona. Ett tjugotal i personalen har vårdat patienten.

Tre tillbud gäller polisen. De handlar om fall där smitta inte bekräftats.

”Polispersonal hanterade frihetsberövade som senare uppvisade symptom på Covid-19. Personerna hade vistats i norra Italien och fick genomgå provtagning för coronavirus. Proverna var negativa men om de varit smittbärare hade detta inneburit allvarlig risk för smitta för ingripande polispersonal.”

En högskola har anmält att en anställd infann sig sjuk på jobbet och några dagar senare fick corona-liknande symptom.

Ett par anmälningar gäller kontakt med personer som inte själva tycks ha symptom, men vars anhöriga är sjuka:

Ett apotek sanerar hela butiken efter att en kund hämtat ut läkemedel till sin son. Kundens son uppges ha corona och medarbetaren sätts i karantän.

En förvaltning gör en anmälan efter att en timanställd, vars anhörig har testats positivt, varit på plats.

”Personen som har vistats med oss är inte testad så vi vet ej om hen är smittad men vi väljer att se det som att hen har burit på smittan.”

De tre senare är ett exempel på en anmälan som inte handlar om arbetsskada.

– Vi arbetar på att förtydliga när det är rätt att anmäla arbetsskada. Det gäller t ex inte fall när man i jobbet träffat någon som sedan visar sig insjukna, utan det handlar om att man i sitt arbete direkt arbetat med smittade patienter eller dylikt, säger Kjell Blom.

Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren dokumentera när exponeringen beror på ett tillbud eller olycka i samband med arbetsuppgifterna. Smitta som till exempel överförs för att man fikar med en kollega ses inte som ett tillbud.

Arbetsgivaren ska också anmäla allvarliga tillbud när arbetstagaren exponerats eller smittats, men det ska då handla om att den anställde har uppgifter där det typiskt sett finns risk för smitta – som i vården t ex – och att något har brustit i arbetsgivarens system för att förebygga riskerna.

//EVA BERLIN

Här är Arbetsmiljöverkets samlade information om arbetsmiljö och coronaviruset.

 

Publicerad: 2020-03-31

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!