Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Så skapar du den bästa starten för nyanställda

Ge nyanställda en genomtänkt introduktion och uppmuntra dem att ställa frågor. Se till att de inte försöker kompensera brist på erfarenhet genom att jobba över. Det budskapet kommer från en ny studie av första tiden i arbetslivet.

Publicerad: 2020-12-01

Uppmuntra nyanställda att ställa många frågor.

Den första tiden på jobbet brukar vara fullspäckad med lärande.
– Yrkesfärdigheter ska utvecklas och den som är ny ska bli en del av arbetsgruppen. Det kan innebära mycket osäkerhet och stress, säger Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska institutet.

Stressen minskar om det finns en plan för introduktion som också kommuniceras redan när de anställs, så att de nya vet vad de kan förvänta sig, konstaterar Petter Gustavsson.

Hans forskargrupp har följt 300 nyutexaminerade studenter under deras första tid i yrkeslivet.  Gruppen bestod bland annat av lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och poliser, så kallade kontaktyrken där man möter mycket människor och där de emotionella kraven är höga.  

Petter Gustavsson betonar vikten av att de som redan finns på arbetsplatsen kan ta de nyas perspektiv.
– Visa förståelse och uppmuntra dem i att vara nya. Det är inte något ovälkommet som de snabbt ska komma över. Genom nybörjarnas ögon kan man se saker som behöver utvecklas i verksamheten.

Det är mycket viktigt att hjälpa de nyanställda att sätta gränser, eftersom det är vanligt att försöka kompensera bristen på rutin med att helt enkelt jobba mer.
– Det är bara en kortsiktig lösning att skippa luncher och raster, säger Petter Gustavsson.

Studien visade att det gjordes en rad insatser för att hjälpa dem att snabbare komma in i yrkesrollen. Det kunde till exempel handla om att de fick mentorer och möjlighet att diskutera arbetsuppgifter och få återkoppling, tid för inskolning och genomgångar, hjälp att prioritera.

Det vanligaste stödet var det som forskarna kallar rollrelaterat.
– Det handlar om att utveckla sin yrkestillhörighet, genom att till exempel diskutera med en senior kollega som kan hjälpa till med perspektiv, säger Petter Gustavsson.

Mindre vanligt var tid för att lära känna kollegor, något som annars är en av de vanligaste insatserna på många andra håll i arbetslivet.

Petter Gustavssons slutsats är att stöd ges frekvent och att det bidrar till en lyckad etablering. Men med fler insatser skulle resultatet bli ännu bättre. Relationsstärkande insatser kunde också prövas i större utsträckning.

//ANN PATMALNIEKS

DET HÄR UPPSKATTADE NYANSTÄLLDA MEST
Att få vara med i utbildningsinsatser för nyanställda.
Att få gå bredvid och ”skugga” en erfaren kollega.
Att få svar på frågor om arbetsuppgifter.
Att få dela ansvaret för arbetsuppgifter med någon.
Att få inskolning på arbetsplatsen.

DE NYANSTÄLLDAS RÅD TILL ANDRA
Ta reda på så mycket som möjligt om arbetsplatsen innan du skriver på ett anställningskontrakt. Försök få träffa dem som kan bli dina arbetskamrater på förhand.
Gilla läget och ha tålamod – det går över. Acceptera att det är jobbigt i början.
Ha inte bråttom – var nybörjare länge.
Våga fråga. Var inte rädd att framstå som dum.
Var nyfiken. Involvera erfarna kollegor i ditt lärande.
Jobba inte över. Övertid är ingen lösning på nybörjarstress.
Ta hand om dig. Se till att få vila, återhämtning och påfyllnad.
Var inte ensam. Håll kontakt med kursare. Dela det som är jobbigt med att vara ny med andra.

LÄS MER: Projektet Nya professionella stöds av Afa försäkring. Läs mer här och här:

Publicerad: 2020-12-01

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!