Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Så vill anställda förbättra vårdcentralerna

Publicerad: 2019-11-12

Höga krav och samtidigt små möjligheter att styra över sin arbetsdag. Hur får man läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler att jobba kvar då? En ny rapport kommer med tre förslag.

Det har kommit flera signaler om att arbetsmiljön på många vårdcentraler inte är bra. Exempelvis larmade 727 specialistläkare inom allmänmedicin i en debattartikel förra hösten att personalflykten från vårdcentralerna var ett hot mot primärvårdens kvalitet.

Enkäter bland anställda har också pekat på alltför hög arbetsbelastning.

Mot den bakgrunden har Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm genomfört en intervjustudie med 15 läkare och fyra sjuksköterskor som antingen arbetar eller har arbetat inom primärvården i Stockholms läns landsting. I intervjuerna har man bland annat talat om varför man valt att stanna – eller lämna – sin tjänst på en vårdcentral.

I intervjusvaren återkommer ett antal avgörande teman som återkommer i diskussionen om man vill stanna: att det finns tillräckligt med tid för patientbesöken, att det är viktigt med viss variation, patienters attityd och att samverkan med specialistvård och Försäkringskassan fungerar väl. De flesta intervjuade upplevde arbetet som meningsfullt.

– Mycket av det som kommer fram i intervjuerna kan kopplas till att det är höga krav men samtidigt dåligt stöd och dålig kontroll. Det är också lätt att ge vårdcentralerna ansvar för väldigt mycket, säger Gun Johansson, projektledare för rapporten.

I rapporten mejslar man fram tre områden där de intervjuade ser möjligheter till förbättringar, som inte nödvändigtvis är beroende av att verksamheten får mer pengar att röra sig med.

  1. Bättre samverkan med specialistvård och Försäkringskassan. Många läkare upplever remisshanteringen som krånglig, och dessutom kom tio procent av remisserna i retur. Många läkare upplever också mycket svårigheter när det gällde att hantera sjukskrivningsärenden, och att Försäkringskassan krävde irrelevanta uppgifter.
  2. Utveckling av tidsbokningssystemen. Olika vårdcentraler har olika system för tidsbokning. Det kan vara online-bokningar, eller att undersköterskor sköter bokningarna. Problemet med detta är läkare eller sjuksköterskor tappar kontrollen över sina besök. I många fall har man för lite på sig vid mer komplicerade ärenden.
    – Det kan innebära att man får in en suicidal patient där man har 20 minuter på sig, inklusive dokumentation. Sådana här system kan bli hur galna som helst, säger Gun Johansson.
  3. Cheferna måste ges bättre möjligheter att ge stöd. Bristen på chefsstöd återkom i många intervjuer. Det kunde handla om att cheferna inte hade tid och möjlighet till ett nära chefskap, men också om behovet av mer stöd från stödfunktioner som HR och ekonomi. I vissa fall handlade också om chefer som var olämpliga för sitt uppdrag.

Stockholms distriktsläkarförening har tagit del av och instämmer i slutsatserna i rapporten.

Publicerad: 2019-11-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!