Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Sacos skyddsombud prioriterar stress

Många arbetsplatser arbetar systematiskt med arbetsmiljön och tar fram handlingsplaner. Men det brister i uppföljning och åtgärder, säger skyddsombuden inom Saco.

Publicerad: 2013-03-14

Det finns idag cirka 100 000 skyddsombud i Sverige. Ungefär 5 000 är medlemmar i ett Saco-förbund. Svar från nära 1 900 av dessa i 17 av Sacos 22 förbund ingår i Sacos första skyddsombudsundersökning.

Enligt skyddsombuden så bedriver många av arbetsplatserna ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Men omfattningen och innehållet varierar. Visserligen är det vanligt med handlingsplaner och arbetsmiljöpolicy, arbetsförhållandena undersöks också regelbundet; men det finns brister. Bara vartannat skyddsombud säger att handlingsplanerna följs upp och att åtgärder genomförs. Enbart var tredje uppger att det finns en tydlig uppgiftsfördelning om arbetsmiljöarbetet.

När det gäller skyddsombudens egen situation så är det brist på tid och utbildning som är de vanligaste problemen. Bara två av tio säger att de kan all ta tid de behöver för sitt uppdrag. 16 procent har inte fått någon arbetsmiljöutbildning överhuvudtaget och 14 procent har fått högst en dags utbildning.

Även chefer har brist på tid, enligt ombuden. En fjärdedel säger att chefen inte alls har tid att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Följden av det kan möjligen vara att en fjärdedel uppger att det inte görs några riskbedömningar inför förändringar på jobbet.

Den fråga som Saco-ombuden tycker är överlägset viktigast att arbeta med för att få en bättre arbetsmiljö är stress och arbetsbelastning.

Här finns det också saker att göra. Nästan hälften, 47 procent, av skyddsombuden tycker att den psykosociala arbetsmiljön har blivit sämre på den egna arbetsplatsen. Bland ombuden från Lärarnas Riksförbund är det 60 procent som anser att den försämrats.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön är skyddsombuden mer positiva. Bara 15 procent anser att den har blivit sämre de senaste två åren.

Publicerad: 2013-03-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!