Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Säga ifrån gynnar mest mäns karriär

Publicerad: 2015-03-12

Mönstren mellan könen går igen även på chefsnivå. Kvinnor har sämre arbetsmiljö än sina manliga kollegor. När det gäller att få högre lön belönas män som vågar säga ifrån i högre utsträckning än kvinnor.

Kvinnliga chefers sämre förhållanden framgår av två nya studier som Du&jobbet kan redovisa. Resultaten kommer från en undersökning som Anna Nyberg, tillsammans med kollegor från Stressforskningsinstitutet, genomför. I ett projekt som pågår fram till 2017 undersöker hon kvinnliga chefer och vilka faktorer, privata eller arbetsrelaterade, som påverkar deras karriärutveckling och hälsa.

I den ena studien undersökte Anna Nyberg och hennes kollegor vad det är som förutsäger befordran och högre lön för kvinnor och män. Nära 6 500 arbetande män och kvinnor har undersökts.

Olika faktorer undersöktes, som utbildning, arbetstid, ålder, hemmavarande barn, delaktighet, rättvisa, relationer med chefen, copingstrategier – dvs hur man reagerar vid konflikter: passivt ältande eller säga ifrån.

Det visade sig att män belönas med löneökning i högre utsträckning än kvinnor om de har en öppen coping-strategi vid konflikter, och alltså vågar säga ifrån.

– Det kan tyda på att det ses som ett tecken på hur du är som person. Att du är modig och står för din sak. Det visar ledarskap och premieras – om du är man, säger Anna Nyberg.

Bilden av en lyckad chef är ofta sammankopplad med bilden av en lyckad man och kan innebära en motsättning till traditionella stereotyper av hur en kvinna ska vara. Kvinnor som är proaktiva, aggressiva och självhävdande, bryter i viss mån mot könsstereotypa normer och kan därmed väcka mer blandade reaktioner än män som visar samma beteende.

– De har därför kanske inte samma chans att bli premierade och få löneförhöjning, säger Anna Nyberg.

I en annan studie har Anna Nyberg undersökt skillnader i arbetsmiljön, utifrån en rad olika variabler, dels mellan vanliga anställa och chefer, dels mellan kvinnliga och manliga chefer.

Relationen kvinnliga chefer och manliga chefer följer samma mönster som i hela befolkningen.

– Kvinnor mår sämre och har sämre villkor än män. Men kvinnliga chefer mår bättre än kvinnor som inte är chefer, säger Anna Nyberg.

Läs mer i Du&jobbet nr 2!

Publicerad: 2015-03-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!