Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Samhällstjänst för grovt arbetsmiljöbrott

En företagare i Norrköping har dömts till 160 timmars samhällstjänst för grovt arbetsmiljöbrott sedan en 16-årig anställd skadat sin högra hand svårt. Att någon dömts för grovt arbetsmiljöbrott har bara hänt en gång förut. Mannens företag ska dessutom betala 100 000 kronor i företagsbot.

Publicerad: 2010-04-19

Den 28 oktober 2006 hade Djurtorps Maskinstation i Norrköping AB anlitats av Skönero Gods för att köra ut fast och flytande gödsel. Arbetet utfördes av en 16-årig timanställd och hans några år äldre arbetskamrat.

Flytgödseln pumpades från gödselbrunnar till en tunna på traktorn. Vid slutet av dagen skulle 16-åringen tömma en gödselbrunn med ovanligt höga kanter. Gödslet var så tjockt att han var tvungen att köra med en omrörare för att kunna suga upp det sista. På grund av de höga kanterna på brunnen kunde han inte köra maskinen från platsen bakom skyddsräcket, bredvid styrspakarna.
Han klättrade därför över räcket och ställde sig på kanten till brunnen och höll i kanten med högerhanden. Omröraren styrde han med andra handen eller ena foten. Han var helt koncentrerad på det som skedde i botten av gödselbrunnen och var inte alls med då maskinen gjorde ett kast. Högra handen klämdes mellan omröraren och kanten på brunnen.
16-åringen fördes till sjukhus. På grund av de allvarliga skadorna fick långfingret delvis amputeras. Pekfingret blev dessutom kraftigt deformerat.

Kammaråklagare Thomas Ramstedt vid åklagarkammaren i Norrköping åtalade ägaren till Djurtorps Maskinstation för grovt arbetsmiljöbrott. Han yrkade också på att företaget skulle åläggas en företagsbot på 400 000 kronor.
Norrköpings tingsrätt konstaterar att redan det förhållandet att ägaren, enligt egen uppgift, inte satt sig in i gällande regler inom arbetsmiljöområdet är att betrakta som grovt oaktsamt. Något systematiskt arbetsmiljöarbete har han över huvud taget inte bedrivit.

Enligt tingsrätten står det helt klart att 16-åringen anförtrotts ett alltför stort ansvar i förhållande till sin ålder och erfarenhet. ”Det måste anses vara klart oaktsamt att som arbetsgivare inte utöva någon tillsyn över en arbetsplats där två unga arbetstagare utför arbete med tunga maskiner”.
Ägaren borde ha gjort en riskbedömning, gett handledning och instruktioner, och klargjort risker för 16-åringen. Det kan också ifrågasättas om han ens borde ha lämnat arbetsuppgiften till den endast 16 år gamle pojken anser tingsrätten.
”Även om /16-åringen/, som nu blev fallet, utfört arbetet, men istället fått en noggrann genomgång av risker, tydliga instruktioner, handledning och stått under /ägarens/ eller annan vuxen befattningshavares överinsyn, framstår det enligt tingsrättens mening som i hög grad sannolikt att olycksfallet skulle ha uteblivit.”
Tingsrätten finner att ägaren genom sin underlåtenhet av oaktsamhet orsakat 16-åringens skador. Åtalet är därmed styrkt.
Åklagaren hade hävdat att brottet var grovt eftersom gärningen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag och att ägaren gjort sig skyldig till försummelse av allvarligt slag.
Tingsrätten konstaterar att ”det inneburit ett medvetet risktagande att lämna två unga arbetstagare, varav en endast var 16 år gammal, ensamma utan tillsyn och utan tillräckliga instruktioner, för att genomföra ett riskfyllt arbete på sätt som /ägaren/ har gjort”.
Tingsrätten anser därför, som åklagaren, att det handlar om grovt brott. Med rubriceringen grovt brott är gärningen heller inte preskriberad.

Normalt skulle brottet resulterat i fängelsestraff, men det finns enligt tingsrätten omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. Därför dömer Norrköpings tingsrätt honom till villkorlig dom med 160 timmar samhällstjänst. ”Om fängelse i stället hade valts som påföljd hade fängelse sex månader dömts ut.”
Enligt tingsrätten finns det också skäl att ålägga mannens företag företagsbot. Men det finns skäl att jämka företagsboten. Mannen är ensam ägare till företaget och därför drabbar företagsboten honom personligen. Han själv döms också för brottet. Dessutom riskerar han att få betala ett betydande skadestånd till 16-åringen. Därför bestäms företagsboten, efter jämkning, till 100 000 kronor.

•Norrköpings tingsrätt, mål nr B 905-08. Domen har vunnit laga kraft.

Publicerad: 2010-04-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!