Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Satsa på nya metoder för rehab

Publicerad: 2014-11-19

I dagsläget har vi både ett ovanligt lågt antal sjukskrivna och lågt nybeviljande av sjukersättning. Vi bör ta tillfället i akt och utveckla metoder för rehab och återgång i arbete och motverka psykisk ohälsa.

Det sa Peje Bengtsson, utredare/analytiker på Försäkringskassan, när han talade på ett seminarium som arrangerades av AFA Försäkring.

Sjukskrivningarna har varierat kraftigt från 1980 fram till idag och Försäkringskassan har haft regeringens uppdrag att undersöka orsakerna.

Kvinnors sjuktal har exempelvis svängt mellan som högst cirka 28 år 1988 till som lägst 8 år 2010. Sen dess har talet stigit något, men är fortfarande historiskt lågt. Om man jämför med övriga Europa är det bara Norge och Nederländerna som uppvisar en liknande instabilitet. Vad beror då svängningarna på?

Huvudresultatet är att det inte skett några förändringar i folkhälsan som kan förklarar den stora variationen. Andelen i befolkningen som har god eller mycket god hälsa ligger på en stabil nivå. Faktorer som inverkar är däremot bl a:

•Samspelet med förtidspensionssystemet – när fler fått sluta i förtid minskar sjukfrånvaron.

•Regeländringar i sjukförsäkringen.

– De har ofta legat så i tiden att de förstärkt rådande tendens, sa Peje Bengtsson. Så var exempelvis fallet när sjukfrånvaron sjönk kraftigt i början på 90-talet, under den ekonomiska krisen. Samtidigt blev reglerna striktare.

•Arbetsmarknadsläget. Det finns en tendens att sjukskrivningar ökar när arbetsmarknaden förbättras, något som bl a kan hänga ihop med att fler med hälsoproblem då finns i arbete.

•Olika aktörers insatser. Administrationens kapacitet att hantera sitt uppdrag påverkar. Är t ex Försäkringskassans personal överbelastad kan sjukskrivna få sämre stöd. Det är en faktor som kan ha haft betydelse när det gäller de senaste årens uppgång.

Sjuktalen stiger alltså igen sen ett par år. Andra skäl till det kan vara förändring i diagnoserna, det är framför allt psykisk ohälsa bland kvinnor som ökar, och restriktiv hållning när det gäller förtidspension.

– Historiskt ligger vi fortfarande på en låg nivå, sa Peje Bengtsson. Vi bör passa på att förebygga nu och inte vänta på att sjuktalen ökar mer.

Det som skiljer Sverige från Europa är bl a väl utbyggt välfärdssystem, fler kvinnor i arbete – det finns med andra ord sällan hemmafruar som kan ta stöten vid sjukdom i familjen – och hög faktisk pensionsålder.

Publicerad: 2014-11-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!