Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Sex av tio chefer kan inte påverka IT

Publicerad: 2016-05-11

Tjänstemännen litar inte på IT-systemen på arbetsplatsen. Och få kan påverka införandet av ny teknik, trots att det är en viktig del i deras arbete. Det framgår av en ny rapport.

Tekniken är en viktig arbetsmiljöfråga, eftersom krånglande system skapar frustration och stress. Fungerar inte tekniken påverkar det också arbetsgivaren i form av stora ekonomiska förluster.

Det framgår av Unionens kartläggning av tjänstemännens IT-miljö, som förbundet undersökt under flera år. Resultatet från årets enkät visar att problemen består och snarast har försämrats.

Fyra av tio litar inte på IT-systemen på arbetsplatsen. Och bara sex procent tycker att tekniken redan fungerar som det är tänkt. Det beror på problem som dagligen uppstår i systemen, men också okunskap.

Bara tre av tio har haft inflytande över rutiner i arbetet när ny teknik infördes. Hälften får inte information och utbildning. Och bara fyra av tio får instruktioner vid uppgradering av systemen.

Chefer har något bättre resultat. Fler chefer än andra anställda (37 respektive 25 procent) anser att man haft möjlighet att påverka införandet av ny IT. Men ändå är det alltså drygt sex av tio chefer som säger att de inte haft inflytande över arbetsrutinerna vid ny teknik.

Tekniken blir en tidstjuv. Krånglet gör att tjänstemännen förlorar i genomsnitt en halvtimme om dagen. Det motsvarar en kostnad på 14,5 miljarder kronor. Arbetstidsförlusten har ökat med drygt tio procent det senaste året.

Men tekniken har också sina förtjänster. Sju av tio tjänstemän tycker t ex att de kan utföra arbetet med större självständighet tack vare IT. Och en majoritet, sex av tio, anser att IT-systemen bidrar positivt till deras arbetsmiljö.

En av Unionens slutsatser utifrån undersökningens resultat är att arbetsgivare måste ta problem med IT-miljön på allvar. Ett sätt att göra det är att lära sig av positiva erfarenheter vid beställning av ny teknik. Arbetstagarnas delaktighet måste också ökas.

Undersökningen bygger på frågor till drygt 2 000 personer.

Publicerad: 2016-05-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!