Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Sex yrken som kräver mer ljus

Vissa arbeten är mer riskfyllda än andra för äldre som inte har rätt belysning.

Publicerad: 2012-11-15

Det framgår av en ny kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket, Syn och belysning för äldre i arbetslivet.

Vissa arbeten är mer riskfyllda än andra vad gäller äldres synfunktion, enligt rapporten.

Bildskärmsarbete. Risk för röda ögon, klåda, suddig syn m m.

Chaufförer. Synskärpan, kontrastseendet och synfältet minskar och det blir därmed svårare att upptäcka andra trafikanter. Olyckor i korsningar ökar bland äldre. Återhämtningstiden efter bländning ökar vilket det gör det svårare att köra i mörker.

Tandläkare. Sämre synskärpa och kontrastseende tillsammans med ett precisionsjobb ökar risken för muskelvärk, felbehandlingar och stress.

Elektriker. Svaga färger och liten, otydlig text på arbetsmaterialet ökar belastningen och kan leda till misstag i jobbet.

Sjukvårdspersonal. Ofta litet insläpp av dagsljus på akutmottagningar. Det konstgjorda ljuset kan störa dygnsrytmen.

Arbete i kontrollrum. Personalen läser av manualer och displayer på varierande synavstånd, vilket pressar de åldrande ögonen.

När vi blir äldre försämras synen och samtidigt krävs att vi ska stannar kvar allt längre i arbetslivet. För att göra det möjligt krävs att belysningen på jobbet anpassas. Fel belysning kan annars leda till sämre arbetsförmåga och felaktiga arbetsställningar, menar Arbetsmiljöverket.

Äldre behöver starkare belysning med åren. En 60-åring behöver den tredubbla styrkan, jämfört med en 20-åring. Rapporten påpekar också att de äldsta arbetstagarna av fysiska skäl inte är utomhus så mycket på luncher eller fritid och därmed får mindre av det viktiga dagsljuset, jämfört med de yngre.

Arbetsmiljöverket pekar ut några viktiga belysningsåtgärder som krävs för den åldrande arbetskraften:
•Upprepade synundersökningar.
Skyltar med anpassad text och större kontrast mellan färgerna.
Dagsljusinsläpp, anpassad efter individ och uppgift.

Publicerad: 2012-11-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!