Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Sjuka anställda är inget problem

Få företag tycker att sjukfrånvaron är något problem på arbetsplatser. Det framgår av en ny undersökning.

Publicerad: 2010-05-24

Det är Svenskt Näringsliv som låtit göra en enkät som omfattar 600 företag. Enligt den så är det bara sex procent av företagen som har problem med sjukfrånvaron. Vid en liknande undersökning 2003 hade vart femte arbetsgivare stora problem.

Arbetsgivarorganisationen har också undersökt hur de nya sjukreglerna påverkat företagen.
Drygt två av tio arbetsgivare, 23 procent, säger att de har ändrat sitt sätt att arbeta med rehabilitering och sjukskrivningar. I företag med stora problem med sjukfrånvaron är andelen 43 procent. Den vanligaste åtgärden är satsningar på olika former av rehabilitering genom samarbete med företagshälsovård och Försäkringskassan. Tre av tio företag har tidigarelagt anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

Nästan tre av tio företag, 28 procent, säger att de förändrade reglerna aktivt har bidragit till att sjukskrivna har återgått i arbete. I fyra av tio företag med fler än 50 anställda har tidigare sjukskrivna återgått i arbete.

Publicerad: 2010-05-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!