Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Sjukfrånvaro är ärftligt

Ju mer sjukfrånvarande föräldrarna är, desto mer sjukfrånvarande är deras barn.Det framgår av en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Publicerad: 2012-04-03

ISF har på regeringens uppdrag undersökt om det finns något samband mellan föräldrars och deras vuxna barns långtidssjukfrånvaro (mer än tre veckor).

Analysen visar att risken att ett barn är sjukfrånvarande från jobbet i vuxen ålder är större om en förälder var sjukfrånvarande under uppväxtåren. Barn till föräldrar med hög sjukfrånvaro har i genomsnitt 50 procent fler sjukfrånvarodagar.

Sambandet gäller både döttrar och söner och är starkare för familjer än för enskilda individer. Det beror på att man tenderar att välja en partner som har en sjukfrånvaro som påminner om föräldrarnas, enligt ISF.

ISF konstaterar att sjukfrånvaron kan bero på en rad olika faktorer, t ex hälsa, livsvillkor och vilket yrke man har. Att sjukskrivningar går i arv kan bero på att barnen ärver alla eller några av dessa faktorer. Rapporten går dock inte in på vad som kan orsaka sambandet.

Sjukfrånvaro är en jämlikhetsfråga, konstaterar ISF i rapporten. Att det finns ett samband mellan föräldrars och barns sjukfrånvaro är ett tecken på ett ojämlikt samhälle.

Undersökningen visar också att sjukfrånvaron varierar med platsen i familjens syskonskara. Yngre syskon är i genomsnitt mer sjukskrivna.

ISF menar att det finns anledning att fortsätta studera orsakerna att sjukfrånvaron går i arv från föräldrar till barn, t ex om och hur överföringen varierar med föräldrarnas och barnens diagnoser, utbildning och yrkesval.

Publicerad: 2012-04-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!