Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Sjukfrånvaron har minskat i alla yrken

Sjukfrånvaron har minskat kraftigt under 2000-talet i alla branscher. Men skillnaderna mellan könen består. Kvinnliga högskolelärare har mer än dubbelt så många sjukdagar som sina manliga kollegor.

Publicerad: 2012-12-13

Det framgår av ny rapport från Försäkringskassan: ”Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet”.

Bland kvinnor har sjukskrivningarna minskat med två tredjedelar under perioden 2002-2010, bland männen 62 procent. I vissa yrken är det riktigt kraftiga minskningar, t ex kvinnliga elmontörer, 82 procent och poliser, där sjuktalet sjunkit med 80 procent.

Sjukfrånvaron har gått ner mest i yrken som hade väldigt höga sjuktal i början av 2000-talet. Utrymmet för att förändra arbetsmiljön och förebygga sjukskrivning har alltså varit störst där. Andra tolkningar till minskningen är ändrade regler i sjukersättningen och att sjukskrivna fått sjuk- eller aktivitetsersättning, gått i ålderspension eller blivit arbetslösa.

Ålderssammansättningen i yrket spelar också roll, så har exempelvis genomsnittsåldern bland manliga poliser sjunkit med 6 år under 2000-talet, yngre och friskare personer i yrket bidrar till att sjuktalet minskat markant.

Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan olika yrken minskar under 2000-talet. Trots det består vissa olikheter. Yrken med högst sjukfrånvaro är sådana som kräver lägre utbildning. Bland kvinnor är det ”övriga servicearbetare”, här ingår bl a bilmekaniker, med 18,7 ersatta dagar (alltså nära tre gånger så mycket som genomsnittet, 7 dagar, för samtliga kvinnor). Lägst sjukfrånvaro har högre ämbetsmän och politiker: 2,1 dagar.

Bland männen är det också servicearbetarna som är mest sjukskrivna, 11,2 dagar mot genomsnittet för samtliga män, 4 dagar. Minst sjuka är militärerna, 1,4 dagar.

Kvinnor är mer sjukskrivna än män i alla yrken. I genomsnitt har kvinnor 70 procent mer ersatt sjukfrånvaro än männen. I vissa branscher har de mer än dubbelt så många sjuksjukskrivningsdagar jämfört med männen.

•De 5 yrkena med störst skillnad mellan kvinnor och män är
•Samhälls- och språkvetare
•Dataspecialister
•Universitets- och högskolelärare
•Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk
•Civilingenjörer, arkitekter

Minst skillnad är det bland
•Växtodlare inom jord- och skogsbruk
•Målare, lackerare, skorstensfejare
•Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare
•Vd:ar, verkschefer
•Slaktare, bagare, konditorer

•Rapporten bygger på den sjukfrånvaro som ersätts från Försäkringskassan, alltså mer än 14 dagar.

Publicerad: 2012-12-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!