Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Sjukskrivning svår uppgift för många läkare

Varannan läkare anser sig behöva mer kompetens när det gäller sjukskrivning, visar en avhandling från Karolinska institutet. Många upplever just dessa arbetsuppgifter som problematiska.

Publicerad: 2010-07-19

Läkarna tyckte att det var svårt att bedöma patienters arbetsförmåga, optimal sjukskrivningslängd och sjukskrivningsgrad, samt att hantera konflikter med patienterna kring allt detta.

Förlängning av sjukskrivningar som andra läkare påbörjat  var en annan stötesten. Läkarna efterlyste också bättre kunskaper kring olika aktörers roller i sjukförsäkringssystemet.

Studierna i avhandlingen av Anna Löfgren, folkhälsovetare och medicine doktor, bygger på enkäter till läkare runt om i landet. Läkare på vårdcentral var de som oftast tyckte att sjukskrivningsärenden var svåra. Bland kirurger och internmedicinare tyckte få att det var problematiskt.

Anna Löfgren menar att resultaten i studien bör ses som en signal till beslutsfattare att fokusera mer på kvalitetssäkring och kompetensutveckling för läkare kring sjukskrivning.

Publicerad: 2010-07-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!