Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Skador på fritiden vanlig orsak till sjukfrånvaro

FRÅNVARO Fritidsskador är näst vanligaste orsaken till kortvarig sjukfrånvaro för män. Byggnads- och träindustriarbetare löper hög risk för såväl kort som lång sjukfrånvaro.

Publicerad: 2022-03-01

Skador vid olycksfall på fritiden är en av de vanligaste orsakerna till kortvarig sjukfrånvaro. Foto: Colourbox

Skador vid olycksfall på fritiden är en av de vanligaste orsakerna till kortvarig sjukfrånvaro – sjukfall som pågår 15-90 dagar. Det är den näst vanligaste orsaken bland män och den fjärde vanligaste bland kvinnor.  Vid längre sjukskrivningar är det den tredje vanligaste orsaken för båda könen. Detta framgår av en ny rapport från Afa Försäkring.

Bland män är det byggnads- och träindustiarbetare som har mest korttidsfrånvaro på grund av fritidsskador. Bland kvinnor är det industri- och lagerarbetare. Statistiken för korttidsfrånvaro gäller dock endast arbetare i privat sektor. När det gäller långvariga sjukskrivningar, där även anställda inom kommuner och regioner ingår, handlar det om bygg- och anläggningsarbetare bland män, medan yrkesförare och livsmedelsarbetare löper störst risk bland kvinnorna.

När Afa Försäkring tittar på typfallen för kort sjukskrivning på grund av olycksfall på fritiden skiljer det sig också åt mellan könen. För män är det en träarbetare i 20-årsåldern som skadat hand och/eller handled. För kvinnor är det en städare i 60-årsåldern som har skadat armbåge och/eller underarm.

Rapporten bygger på en genomgång av 18 221 ärenden från Afa:s skadedatabas. Den innehåller ingen information om hur olyckorna på fritiden gått till.

Foto: Colourbox

Publicerad: 2022-03-01

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!