Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Skarp kritik mot Arbetsmiljöverket

RAPPORT Otydlig styrning från regeringen och dåligt bemötande gör Arbetsmiljöverkets arbete ineffektivt. Det hävdar Svenskt Näringsliv i en ny rapport som presenterades i veckan. Arbetsmiljöverket delar inte bilden.

Publicerad: 2021-10-28

Rapportförfattarna Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert, och Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert, presenterade de förändringar hos Arbetsmiljöverket som Svenskt Näringsliv vill se. Foto: Elsa Frizell

I rapporten ”Arbetsmiljöverket 2.0” beskriver Svenskt Näringsliv en rad problem de ser med Arbetsmiljöverkets arbete och presenterar samtidigt vilka förändringar de ser som nödvändiga.

Rapporten baseras bland annat på en undersökning som är gjord bland 3 000 slumpmässigt utvalda företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. I den framkommer att många företag önskar bättre stöd och råd vid tolkning och tillämpning av regelverket, som uppfattas som snårigt. En del beskriver inspektionerna som positiva och som ett utbildningstillfälle. Andra uppfattar dem som hotfulla och med syfte att leta fel vilket leder till rädsla för kontakt med myndigheten.

– Det finns ett stort antal positiva erfarenheter men samtidigt är det tydligt att bristerna överväger och att myndigheten inte klarar av att möta de behov och förändringar som finns hos företagen. Ett gott bemötande men framför allt en förståelse för arbetsgivarnas situation och vardag skulle stärka förtroendet för myndigheten och leda till en bättre arbetsmiljö på landets arbetsplatser, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och en av rapportförfattarna.

Flera åtgärdsförslag presenteras i rapporten. För det första vill Svenskt Näringsliv se en förändrad styrning från regeringen där Arbetsmiljöverket får ett uttalat ansvar på så kallad systemnivå. Med det menar Svenskt Näringsliv att myndigheten ska skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetsgivare att ta sitt ansvar.

– Genom ett tydligare sådant ansvar från regeringen så skulle det bli naturligt och självklart att ge stödet till arbetsgivarna och jobba med bemötandefrågor. Att lägga ett tydligt ansvar på Arbetsmiljöverket för den här typen av systemfrågor skulle inte på något sätt minska ansvaret för arbetsgivarna, säger Anna Bergsten.

Myndigheten behöver ha ett starkare fokus på det förebyggande arbetet och det måste genomsyra samtliga delar anser Svenskt Näringsliv vidare.  Det handlar, enligt rapportförfattarna, om att ha regler som är begripliga och inspektioner som är stödjande.

– Det är anmärkningsvärt att Arbetsmiljöverket så tydligt i olika sammanhang uttalar att man inte svarar på specifika frågor som handlar om att lösa specifika arbetsmiljöproblem, säger Anna Bergsten.

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, var på plats för att bemöta kritiken när rapporten presenterades i Näringslivets Hus i centrala Stockholm.  

– Vi delar inte alla synpunkter men det finns absolut saker vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla myndigheten, säger han.

Ett förebyggande arbete har Arbetsmiljöverket redan och bättre kommer det att bli när arbetet med översynen av dagens regelverk är färdigt, anser Håkan Olsson.

– Vi gör en stor översyn av regelverket för att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar med ett modernt regelverk. Min bedömning är att det kommer att öka möjligheten till stöd och råd.

Han poängterade samtidigt att Arbetsmiljöverket genom den nya Arbetsmiljöstrategin och fokus på arbetslivskriminalitet fått en tydligare reaktiv del. Att Arbetsmiljöverket skulle ha ett dåligt bemötande är en bild som Håkan Olsson inte delar.

– Det är inte vår bild. Vi jobbar väldigt mycket med just bemötande. Det handlar om att bygga tillit, relationer och få en förståelse från arbetsgivarna.

Han delar inte heller bilden att Arbetsmiljöverket inte har ansvar på systemnivå.

– Vårt ansvar är att se till att det finns regler som är användbara och funktionella.

Samtidigt betonade han att Arbetsmiljöverket är en aktör bland många.

– Vi är flera aktörer som måste gå in och ta ansvaret, det är arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer men även andra som företagshälsovården, säger Håkan Olsson.  

//ELSA FRIZELL

Rapporten i sin helhet finns här

Foto: Elsa Frizell

Publicerad: 2021-10-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!