Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Skärpta regler för kemiska risker

Många utsätts för kemiska risker på sina arbetsplatser. Arbetsmiljöverket inför nya regler för hur kemiska ämnen ska hanteras.

Publicerad: 2011-12-08

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik låg kemiska arbetsmiljöfaktorer bakom drygt var tionde arbetssjukdom som anmäldes förra året.

Arbetsmiljöverket har beslutat om nya föreskrifter för kemiska risker och hygieniska gränsvärden.

Föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18) innehåller 400 farliga ämnen. Listan har setts över och nära 30 ämnen har fått nya eller omprövade värden. Nya kemikalier som nu får gränsvärden är litium och föreningar, klorbensen, nikotin, penicilliner samt tenn.

Gränsvärdet för kvarts sänks inte. Det har Arbetsmiljöverket fått kritik för, bl a från forskarhåll. Arbets- och miljömedicinska kliniken i Lund menar att nuvarande gränsvärde inte skyddar vare sig för silikos eller cancer.

Den andra föreskriften, AFS 2011:19, innehåller krav på arbeta systematiskt med att bedöma arbetsmiljöriskerna med kemiska ämnen. Arbetsgivaren måste t ex se till att alla som kommer i kontakt med riskerna känner till de nödvändiga säkerhetsåtgärderna – och följer dem.

Det införs också krav på att luften ska kontrolleras innan arbetare får gå in i slutna utrymmen. Bakgrunden är att det inträffat dödsolyckor under senare år, där anställda dött av syrebrist, t ex i lastrum på fartyg.

De nya reglerna ska gälla från 1 juli 2012.

Publicerad: 2011-12-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!