Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Skiftjobb funkar bättre när anställda får välja tider

Publicerad: 2015-03-26

Skiftarbetare som får inflytande över sina arbetstider får en bättre arbetsmiljö. Det framgår av en ny undersökning.

Det är en dansk studie där man undersökt vilka betydelse sådant inflytande har på en rad psykosociala arbetsmiljöfaktorer.

Resultatet är om de anställda får komma med önskemål om hur scheman ska läggas upp får det goda effekter – på sömn, familjeliv och arbetsmiljö.

Studien undersökte faktorer som stress, arbetstillfredsställelse, känslomässiga och kvantitativa krav, stöd från chef och kollegor mm.

Studien bygger på en undersökning bland 14 olika arbetsplatser där personalen arbetade oregelbundna tider. Genom företagets IT-system fick de anställda möjlighet att önska hur arbetstiden skulle läggas upp. Utifrån önskemålen och behov av arbetsplatsen bemanning fördelade sedan ledningen tiderna.

En av forskarna, professor Anne Helene Garde, NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, säger att inflytandet över arbetstiden gynnar både sömnen och familjelivet. Men det är lite överraskande att det också har positiva effekter på den psykosociala arbetsmiljön i form av kvantitativa krav och arbetspress. En tidigare studie har tvärtom visat att pressen i arbetet ökade då man införde prioriterad arbetstid.

Studien har redovisats i tidskriften Applied Ergonomics.

  • I Sverige arbetar tre av fem anställda, 60 procent, enbart dagtid och på vardagar. Resten har olika former av oregelbundenhet, enligt SCB/Arbetsmiljöverkets undersökning.

I gruppen under 30 år är det nästan lika vanligt att arbeta andra arbetstider som enbart ”vanlig dagtid”. Bland unga kvinnor har knappt hälften, 49 procent, andra arbetstider och arbetar även lördagar, söndagar, på kvällar eller nätter. Bland unga män är motsvarande andel 40 procent.

Publicerad: 2015-03-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!