Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Skola och vård orsakar mest hjärtproblem

I skolor och inom vård och omsorg ökar risken för skadlig stress. Det är också där som flest drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, orsakade av jobbet. Det framgår av en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Publicerad: 2012-05-22

Varje år insjuknar ungefär 2 750 personer i hjärtinfarkt, orsakade av faktorer i arbetsmiljön. Av de drabbade avlider omkring 440.

När det gäller stroke är sambandet med arbetsmiljön inte lika klarlagt som för hjärtinfarkt. Det finns studier som antyder att upp till 15 procent av strokefallen kan orsakas av arbetsrelaterad stress. Det skulle betyda att cirka 1 500 personer under ett år blir sjuka av stroke genom arbetet.

Professor Bengt Järvholm har tillsammans med epidemiolog Christina Reuterwall, Umeå universitet, på Arbetsmiljöverkets uppdrag, tagit fram aktuell kunskap om arbetsrelaterade hjärt-kärlsjukdomar.

De konstaterar att utbildningssektorn är ett område med en hög och ökande andel farlig stress – en viktig riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke. Den negativa stressen definieras som ett arbete med en kombination av höga krav och låg kontroll. Även inom vård och omsorg finna en hög andel som utsätts för skadlig stress i arbetet.

En annan arbetsmiljörisk för hjärt-kärlsjukdomar är skiftarbete. Det är också en exponering som väntas öka, i takt med allt fler arbetar utanför vanlig dagtid. Här finns en stor andel, främst kvinnor, inom vård och omsorg. För männen är det vanligast med oregelbundna tider inom tillverknings- och processindustrin samt transportsektorn.

Enligt forskarna är det därför sannolikt att det finns många fall av arbetsrelaterade hjärt- kärlsjukdomar just inom vård och omsorg, samt utbildning. Annars är det osäkert om den farliga stressen är specifik för ett visst yrke eller bransch.

Författarna konstaterar i rapporten att både hjärtinfarkt och stroke har minskat de 10-15 senaste åren. Därför är det troligt att även antalet arbetsrelaterade dödsfall i hjärt- kärlsjukdomar kommer att minska.

Publicerad: 2012-05-22

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!