Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Skolor dåliga på arbetsmiljöarbete

Publicerad: 2014-05-15

Arbetsgivarna är dåliga på att bedöma riskerna för hot och våld i skolan. Det förebyggande arbetet brister ofta och personalens arbetsbelastning är för hög.

Det framgår av en första rapport från Arbetsmiljöverkets inspektioner av skolor i landet, som pågått i ett år.

Flest krav hittills (cirka 1 500) gäller det systematiska, förebyggande arbetsmiljöarbetet. Omkring 400 krav har ställts kring hot och våld. De gäller främst att arbetsgivaren inte undersöker och riskbedömer de farliga situationer som kan uppkomma i en skola. Arbetsmiljöverket har också ställt många krav som handlar om arbetsbelastning. Det gäller även här framför allt att man inte bedömt riskerna för vad hög belastning kan leda till, t ex skadlig stress.

När det gäller fysisk arbetsmiljö handlar de flesta krav om buller och luftkvalitet.

– Det brister i dokumentation av riskbedömningar och handlingsplaner. I många fall ser vi att framförallt rektorer, men också andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor, saknar resurser och befogenheter att lösa konkreta problem på sin skola, säger Karin Bennbom, projektledare.

Arbetsmiljöverkets granskning av skolorna ska pågå fram till 2016. Totalt 1 700 grund- och gymnasieskolor ska få besök, motsvarande 30 procent av samtliga. Hittills har 500 skolor inspekterats.

Publicerad: 2014-05-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!