Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Skyddsombud förlorade i tingsrätten

DOM Ringhals hindrade inte skyddsombudet från att komma in på kärnkraftverket. Det slår Varbergs tingsrätt fast och kräver att ombudet betalar rättegångskostnaderna.

Publicerad: 2022-04-12

Tvisten i tingsrätten gäller om Ringhals hindrade vakten i sitt uppdrag som skyddsombud eller inte. Foto: Vattenfall

Uppgifterna går isär om skyddsombudet på Ringhals kärnkraftverk uppträtt otrevligt och oprofessionellt i sin roll som skyddsvakt eller inte. På ena sidan står bolaget Ringhals företrätt av chefsjuristen vid Energiföretagens Arbetsgivarförening, på den andra skyddsombudet, i Varbergs tingsrätt företrätt av en av LO-TCO Rättsskydds förbundsjurister.

Enligt domen från tingsrätten, som kom i början av april, är parterna överens om att Ringhals den 20 maj 2020 beslutade att skyddsombudet inte längre skulle arbeta som skyddsvakt på kärnkraftverket. De är också överens om att Ringhals drog in skyddsvaktens så kallade föranmälan. En anmälan som gav skyddsvakten rätt att vara på arbetsplatsen.

Tvisten i tingsrätten gäller om Ringhals hindrade vakten i sitt uppdrag som skyddsombud eller inte.

I tingsrätten dom konstateras att kärnkraftverket är ett så kallad skyddsobjekt. För tillträde krävs föranmälan. Ett externt bolag, Avarn Security Services tillhandahåller skyddsvakter åt Ringhals. Vakterna genomgår en sekretessprövning och får en godkänd föranmälan. Skyddsombudet, som tvisten gäller, var anställd av Avarn. Han utsågs till huvudskyddsombud av Transportarbetareförbundet på Avarns arbetsställe på Ringhals i februari 2018.

Av domen framgår att den uppsagda vakten menar att Ringhals har förhindrat och försvårat hans möjligheter att utföra sitt uppdrag som skyddsombud. En återkallad föranmälan som skyddsvakt innebar att han i rollen som skyddsombud vid varje enskilt tillfälle måste ansöka om en föranmälan för att besöka arbetsplatsen. Ombudet menar att bolaget inte aktivt har verkat för att han ska kunna utföra sitt uppdrag och att agerandet strider mot andra paragrafen i arbetsmiljölagens sjätte kapitel.

Skyddsombudet anser att bolaget har kommit med svepande uttalanden om hans brister i sitt arbete som skyddsvakt och att hans föranmälan drogs in på grund av att han varit skyddsombud. Han menar att de bevakningsledare som anställdes av Ringhals 2018 har gjort att det har blivit svårt att arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Bevakningsledarna har inte lyssnat på skyddsombuden som inte känt sig trygga i sitt uppdrag och varit rädda för repressalier. Fler har avsagt sig sina fackliga uppdrag eftersom de varit rädda för att bli av med sitt arbete. 

Enligt Ringhals har bolaget inte hindrat skyddsombudet. Föranmälan för rollen som skyddsvakt drogs tillbaka när Transports skyddsombud inte längre hade kvar arbetet som vakt. Någon begäran om tillträde till arbetsplatsen för den tidigare skyddsvakten i sin roll som skyddsombud har Ringhals inte fått, påpekar bolaget. Ringhals har därför inte hindrat skyddsombudet och därmed inte brutit mot arbetsmiljölagen.

Ringhals tillägger att bolaget vid flera tillfällen framfört synpunkter på att skyddsvakten ska ha uppträtt olämpligt och aggressivt gentemot bevakningsledare. Ringhals framför också att skyddsvakten hörts prata om att han identifierat en säkerhetsrisk utan att ha meddelat bolaget – något som Ringhals menar är oprofessionellt. När bolaget fattade sitt beslut att skyddsvakten inte längre hade kvar uppdraget som vakt var bolaget skyldigt att avsluta hans föranmälan.

Tingsrätten konstaterar att det finns vittnen som stöder uppfattningen att skyddsombudet uppträtt aggressivt och oprofessionellt. Samtidigt ifrågasätter inte tingsrätten skyddsombudets uppgifter om att han fått goda vitsord i sitt arbete som skyddsvakt. Tingsrätten ifrågasätter inte heller skyddsombudets uppgifter om vad som hände på mötet med Ringhals HR-specialist den 7 maj 2020. Han ska då ha informerats om att han skulle bli av med sin föranmälan på grund av att han inte delade bolagets värdegrund.

Rätten noterar också att fackligt förtroendevalda och skyddsombud avsagt sig sina fackliga uppdrag på grund av rädsla för att bli av med sina anställningar. Tingsrätten bedömer ändå att det inte är visat att skyddsombudets föranmälan drogs in för att han varit skyddsombud.

Domstolen redogör för skyddsombudens rättigheter och vad det står i arbetsmiljölagen. I det här fallet noterar tingsrätten att skyddsombudets rätt i förhållande till Ringhals är begränsad till tillträdesrätt. Kärnkraftverket är ett skyddsobjekt och det måste finnas en föranmälan för personer som ska besöka anläggningen. När Ringhals avslutade uppdraget som skyddsvakt hade bolaget en skyldighet att avsluta hans föranmälan för det uppdraget, tillägger tingsrätten.

Skyddsombudets uppgifter övertogs då av Transports regionala skyddsombud. Han har genom tillfälliga tillstånd och med ciceron blivit insläppt på Ringhals. Han har aldrig blivit nekad tillträde. Avarn, som är skyddsvakternas arbetsgivare, har påpekat att det inte bara är att åka till Ringhals utan att besöken måste planeras.

Tingsrätten tillägger också att någon föranmälan om att skyddsombudet skulle behövt tillträde till Ringhals i den rollen inte har gjorts. Han har därmed aldrig nekats tillträde genom att Ringhals skulle ha avslagit en sådan begäran. Sammantaget bedömer tingsrätten att Ringhals inte har hindrat skyddsombudet tillträde till kärnkraftverket på ett sådant sätt att bolaget ska krävas på skadestånd för brott mot arbetsmiljölagen.

Skyddsombudet ska därför betala Ringhals rättegångskostnader på 216 774 kronor exklusive mervärdesskatt.

Domen har överklagats.

Foto: Vattenfall

Publicerad: 2022-04-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!