Allt om arbetsmiljö logga
Möte med

”Skyddsombuden är väldigt viktiga”

INSPEKTION Beteendevetaren Mia Tern fick upp ögonen för säkerhetskultur och blev arbetsmiljöinspektör. Men det var när hon turnerande med ett hårdrockband som hon först började intressera sig för hur arbetsgrupper fungerar.

Text : Ann Patmalnieks

Publicerad: 2022-12-09

Skyddsombuden är väldigt viktiga eftersom de har närkontakt med sina arbetskamrater, säger arbetsmiöljöinspektören Mia Tern. Foto: Fredrik Persson

Arbetsmiljöinspektör Mia Tern har precis besökt en byggarbetsplats där en lastbil som körde grus och sten har vält. Ingen skadades, men det som hänt anmäldes som ett allvarligt tillbud.

Åkeriet och byggherren håller på att göra en utredning av händelsen.
– Olyckan hände i en liten uppförsbacke, men marken var stabil, så det var inte orsaken. Flaket var heller inte fellastat. Det spekulerades i om det kan ha varit snedbelastning i bälgarna, eller ett tillverkningsfel, säger hon efter besöket.

Det är inte inspektörens roll att slå fast vad som hänt.
– Vi är till för att kontrollera att man följer regler, men gör inte utredningen åt de inblandade organisationerna. Arbetsgivaren har ansvaret, vi ställer de frågor som måste få svar och kontrollerar att de har arbetsmiljöplanen på plats. Det hade de här.

Mia Tern arbetar i akutgruppen för Arbetsmiljöverket region öst som hanterar tillbud, olyckor, skyddsstopp och 6:6a-anmälningar. Ibland kan frågorna hanteras per telefon eller vid distansmöten, andra gånger åker hon ut. Gruppen gör även oannonserade besök, framför allt för att titta på byggmiljöer och andra arbetsplatser där riskerna är lätt synliga.

Det kan komma in anonyma tips från allmänheten.
– Då försöker vi åka ut och titta så fort vi kan, men ibland har arbetet avslutats eller så finns det ingen arbetstagare där.

Om folk börjar få ont eller gör många fel är det ett sent tecken

- Mia Tern

Hon är utbildad beteendevetare och arbetar mest med organisatoriska och sociala frågor. Men under de sju år hon arbetat som inspektör har hon blivit allt mer insatt i tekniska frågor. Dessutom är frågorna tätt sammanlänkade.
– Är jag ute på ett tillbud tittar jag på vad som är ovanligt för just den situationen. Det kan vara något fysiskt, till exempel att ett verktyg har använts till fel sak. Men det kan också vara omständigheter av organisatorisk och social art. Hur bråttom har man, vad har den som jobbar för utbildning och erfarenhet.

Stress och hög arbetsbelastning påverkar många arbetsplatser, konstaterar hon.
– Om folk börjar få ont eller gör många fel är det ett sent tecken på att det saknas balans mellan krav och resurser på arbetsplatsen och något är fel i själva arbetsmiljön. De tidiga tecknen är att människor uttrycker att det är stressigt, för mycket att göra, kanske för många organisationsförändringar. Får man sådana signaler ska man utreda.

Känner arbetsgivaren sig osäker på osa-frågor är det lämpligt att anlita företagshälsovården för att få hjälp, råder hon. Samverkan med skyddsorganisationen är väsentlig.
– Skyddsombuden är väldigt viktiga eftersom de har närkontakt med sina arbetskamrater. Bra samarbete mellan skyddsombud och arbetsgivare har visat sig vara väldigt framgångsrikt.

Arbetsmiiljöonspektörerna ska ha tidigare arbetslivserfarenhet. Mia Tern har bland annat varit arbetsmiljörådgivare, badvakktmästare och musiker.

Foto: Fredrik Persson

1/2

Föreskrifterna är alltid med på inspektion.

Foto: Fredrik Persson

2/2

Det var under studierna som Mia Tern fick upp intresset för arbetsmiljöfrågor.
– Jag läste en magisterkurs i arbetsmiljöpsykologi och blev sugen på det här med säkerhetskultur på arbetsplatsen. Jag studerade arbetsmiljölagen och tyckte att det var så kul.

Hon har arbetat med utbildning och rådgivning, bland annat i eget företag, och stöttat arbetsplatser i att införa systematiskt arbetsmiljöarbete. Första jobbet på Arbetsmiljöverket var i svarstjänsten.
– Dit ringde arbetsgivare och arbetstagare för att ställa frågor. Det kunde vara generella frågor om vad som står i lag och föreskrifter, eller specifika frågor om till exempel arbete med motorsågar eller asbest. Det var väldigt lärorikt.

Efter fyra år på svarstjänsten sökte hon jobb som arbetsmiljöinspektör, blev antagen och fick gå den utbildning som alla nya inspektörer går.
– Det var tufft i början, för det var så mycket att ta in. Men det är världens roligaste jobb. Det händer saker hela tiden. Vi som inspektörer ska klara att möta alla typer av arbetsplatser. Det vi ska vara bra på är arbetsmiljölagen, att kunna koppla den till arbetsplatsen.

De flesta arbetsplatser fungerar faktiskt

- Mia Tern

Hon blir överlag väl bemött av arbetsgivarna ute på arbetsplatserna. Det är i undantagsfall som arbetsgivarna är besvärliga och hon har aldrig utsatts för hot. Och nej, det känns inte tröstlöst att problemen i arbetsmiljön kan ses som konstanta.
– De flesta arbetsplatser fungerar faktiskt. Och man får komma ihåg att det tillkommer nya arbetsplatser hela tiden, som inte fått igång systematiken i arbetsmiljöfrågorna. Är vi där en gång har det ofta blivit bättre när vi kommer nästa gång. Jag tror att vi gör mycket nytta bara genom att ha dialog kring arbetsmiljöfrågor.

Under ett besök gäller det att se till att alla deltagare blir hörda.
– När vi är ute får vi inte ta ställning för vare sig arbetsgivare eller skyddsorganisation. Man måste anstränga sig för att se frågan från olika perspektiv och hela tiden koppla till lagstiftningen.

Den som vill bli arbetsmiljöinspektör ska ha tidigare arbetslivserfarenhet. Utöver erfarenheterna som arbetsmiljörådgivare har Mia Tern bland annat arbetat som badvaktmästare, simlärare och musiker. Hon började i punkbandet Livin´Sacrifice, senare blev det mer hårdrock, i band som Aphrodite, Hysterica och Metalnun.
– Jag har spelat sedan jag var väldigt ung. En period arbetade jag halvtid som simlärare och turnerade halvtid.

Mia Tern. Foto: Privat

Det var då hon först blev intresserad av arbetsgrupper.
– I ett band på turné umgås man hela tiden. Man får anpassa sig hela tiden, lite som i en dans. Försöka se vad som händer i rummet och parera det.

Det har hon nytta av även som inspektör.
– Jag gillar att se dynamiken i rummet och försöka påverka den. Ibland vill en arbetsgivare ta över mötet, då får man ta kontroll och fokusera på sakfrågan. Om någon vill skylla olyckor på mänskliga faktorn eller slumpen ska man bli misstänksam. Det gäller att på ett hyggligt, fint sätt styra in på det vi behöver veta.

Finns det någon brist i arbetsmiljön som gör dig särskilt upprörd?
– Det värsta är organisationer som bryter mot lagar och regler för att skapa konkurrensfördelar genom att hänsynslöst utnyttja människor som inte har några möjligheter att ta sig ur situationen. Det är en jätteviktig fråga där Arbetsmiljöverket samverkar med andra myndigheter för att komma till rätta med problemen.

– Jag har väl alltid haft lite av en rättvisepersonlighet. Man ska inte gå till jobbet och riskera sin hälsa för att ett företag ska maximera vinsterna utan att återinvestera i säkerhet för sina anställda. Det lönar sig sällan i längden för någon.

Har du något eget knep för att förebygga stress?
– Ja, det är att om det blir en period som är lite lugnare ska man låta den vara det och inte blir stressad av att man gör för lite utan se till att återhämta sig. Det är något jag själv hela tiden måste jobba med. Men det finns jobb där arbetsbelastningen är hög hela tiden, och så ska det inte vara. Där måste organisationen se över vad som kan göras för att arbetstagarna inte ska bli sjuka.

Mia Tern tänker fortsätta som arbetsmiljöinspektör. Men musiken har hon inte släppt.
– Vi är tre arbetsmiljöinspektörer som har ett band och repar en gång i veckan. Vi kör mycket covers, rock och hårdrock. Jag spelar gitarr och sjunger. Vi gör det bara för att det är kul, spelar inte ute. Det skulle möjligtvis kunna bli på någon personalfest någon gång.

3 tips från Mia Tern

  1. Var noggrann med att ta tillvara och värdera de tillbud som sker i organisationen. De är ofta ett tidigt tecken på sådant som kan åtgärdas för att slippa olyckor och sjukdomar i framtiden.
  2. Du kan själv påverka din och dina kollegors arbetsmiljö genom ditt sätt att vara på arbetsplatsen. Var rak, saklig och modig i samtal som gäller saker som skaver.
  3. Låt chefer och skyddsombud genomgå en gemensam arbetsmiljöutbildning, det ökar samförstånd och skapar ett gott diskussionsklimat.

Foto: Fredrik Persson

Publicerad: 2022-12-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!