Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Skyddsombuden behöver stöttning

Publicerad: 2015-10-21

Stötta skyddsombuden i deras viktiga uppdrag. Det är uppmaningen från de fackliga organisationerna med anledning av skyddsombudens årliga dag.

Stötta skyddsombuden. Det uppmanar LO till på Skyddsombudens dag, en dag som sedan några år firas varje onsdag under Europeiska arbetsmiljöveckan.

LO skriver att skyddsombuden bidrar till ett hållbart arbetsliv där människor kan jobba utan att skadas, slitas ut eller bli sjuka. Det kan också vara ett tufft uppdrag, därför behöver ombuden stöttning från andra förtroendevalda och respekt från arbetsgivare.

– Våra medlemsförbund får dagligen in rapporter om hur skyddsombud trakasseras på arbetsplatserna, säger Christina Järnstedt, från LO till Dagens Arbete.

Enligt en kartläggning som Du&jobbet gjorde 2012 finns det 101 000 skydds- och arbetsmiljöombud i landet. Knappt 65 000 inom LO-förbunden, omkring 31 000 i TCO medan SACO-förbunden hade drygt 5 000.

Nu har de blivit färre. LO uppger att det finns 57 833 fackligt förtroendevalda skyddsombud bland förbunden, TCO har cirka 30 000 och SACO omkring 5 000. I slutet av 1980-talet var de totalt 113 000. Enligt LOs beräkningar saknas det cirka 100 000 skyddsombud på de svenska arbetsplatserna.

Skyddsombuden har en viktig roll även i övriga Europa. Enligt en undersökning från Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao (ESENER-2), fanns skyddsombud på 58 procent av arbetsplatserna i EU-länderna. Allra vanligast inom utbildnings- och sjukvårdssektorn (67 procent). 21 procent av arbetsplatserna hade en arbetsmiljökommitté.

Vanligast med skyddsombud är det i Italien (87 procent), Rumänien och Litauen (78 procent) och minst vanligt i Montenegro (17 procent), Grekland (17 procent) och Albanien (20 procent). I Sverige var det 71 procent. Vad som innefattas i begreppet skyddsombud kan dock variera mellan länderna, vilket kan göra att jämförelserna haltar.

Vad gäller arbetsmiljökommittéer förekommer det oftast i Danmark (50 procent),Bulgarien (44 procent) och Turkiet (40 procent) och mest sällan i Lettland (2 procent), Makedonien (3 procent) och Ungern (3 procent). I Sverige fanns det på 31,5 procent av arbetsplatserna.

Av de arbetsplatser i EU-länderna som har skyddsombud uppger 80 procent att dessa fick utbildning under arbetstid för att kunna utföra sitt arbete.

Ett mått på skyddsombudens betydelse, som LO lyfter fram, är att de anställda i Sverige, enligt ESENER-2, hämtar sin information om arbetsmiljö främst från skyddsombuden. En tidigare undersökning från EU visar att om det finns skyddsombud så genomförs riskbedömningar och pågår ett förebyggande arbetsmiljöarbete i högre grad än på arbetsplatser utan skydds- eller arbetsmiljöombud.

Publicerad: 2015-10-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!