Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Skyddsombudens roll fortsatt oklar

KRITIK Arbetsmiljöverket kan i dagsläget inte svara på om skyddsombuden får företräda enskilda individer eller inte. Obegripligt anser Maria Steinberg, expert på arbetsmiljörätt.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2023-02-16

Vem får skyddsombuden företräda? Foto: Ann Patmalnieks

Får skyddsombuden företräda enskilda individer? Frågan aktualiserades i höstas. Bakgrunden var en rättslig utredning om skyddsombudens roll som Arbetsmiljöverket gjorde för ett år sedan och som tidningen Arbetsvärlden var först med att rapportera om. Utredningen gjordes eftersom frågor om skyddsombudens roll hade kommit upp under en av Arbetsmiljöverkets interna utbildningar om arbetsanpassning. I den rättsliga utredningen, som Allt om arbetsmiljö tagit del av, skriver Arbetsmiljöverket att ”skyddsombudens uppgifter avser generella frågor, och att det inte finns något uppdrag för skyddsombud att företräda enskilda individer”.

Efter starka reaktioner från bland andra fackliga organisationer backade Arbetsmiljöverket och

Håkan Olsson Foto: Arbetsmiljöverket

meddelade i december i fjol att en arbetsgrupp tillsats och att tolkningen skulle ses över. Men ännu har Arbetsmiljöverket inget svar på vad som gäller. Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket vill inte föregå det arbete som pågår internt.

Får skyddsombuden företräda enskilda individer?
–Det kan se olika ut utifrån situation och arbetsplats. Det viktigaste är att det finns en god dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi håller just nu på att se om vi kan förtydliga vår kommunikation kring skyddsombudens roll så att den blir tydlig.

När har ni ett svar?
–Frågan är prioriterad och vår ambition är att få klarhet under våren.

Vad händer om ett skyddsombud gör en 6:6a anmälan som bara rör en person?
–Då hanterar vi det utifrån perspektivet som vi alltid gör kring 6:6aoch det ser olika ut från fall till fall.

Så kan skyddsombudet alltså företräda en enskild individ i en 6:6a?
–Det får man se från fall till fall.

Maria Steinberg är docent i arbetsmiljörätt och specialiserad på skyddsombudsrätt. Hon är

Maria Steinberg Foto: Michael Steinberg

mycket förvånad över, vad hon menar, myndighetens snäva tolkning.

–Skyddsombuden har rätt att företräda enskilda individer och det finns flera exempel på att lagstiftningen stödjer detta. Skyddsombudens har alltid företrätt enskilda individer och det har fram tills nu ansetts helt självklart. Det har därför inte varit en fråga som diskuterats.

Som exempel lyfter hon föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö där skyddsombud kan behöva företräda enskilda individer vid exempelvis kränkande särbehandling. Föreskriften om ensamarbete är ett annat exempel där skyddsombud ska underrättas vid ensamarbete. I lagens förarbeten framkommer att skyddsombud har rätt att ta ledigt i akuta situationer om någon råkat ut för en olycka. Det gäller även enskilda arbetstagare påpekar hon.
–Om det skulle funnits en begränsning i hur många individer som skyddsombuden får företräda då skulle det ha diskuterats i förarbetena till lagen, men det gör det inte, säger hon.

Håkan Olsson anser att det har blivit ett missförstånd.
–Det var aldrig vår ambition att detta skulle uppfattas som det gjordes. Vår ambition är att understryka vikten av dialog på arbetsplatsen.

Men Maria Steinberg är oroad över utvecklingen.
–Skyddsombuden är de som har känselspröten ute och de som upptäcker nya problem. Om de får en försvagad roll skulle samhället gå miste om en viktig informationskanal. Jag ser en risk att man slår undan fötterna på skyddsombuden så att de uppfattar att de inte har rätt att hjälpa enskilda arbetstagarna, de som också är närmast att få en arbetsskada och bli sjukskrivna.

Foto: Ann Patmalnieks

Publicerad: 2023-02-16

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!