Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Skyddsombudet som blev för obekväm

Publicerad: 2018-02-27

Han är frispråkig och har varit ett aktivt skyddsombud. Men engagemanget blev kostsamt. Magnus Ekblom fick lämna sin arbetsplats, ett privat gymnasium. ”Den här Kafkaprocessen plågar mig. Jag har aldrig fått veta vad jag är anklagad för”, säger han.

När gymnasieläraren Magnus Ekblom började på Sjölins gymnasium på Södermalm i Stockholm för nio år sedan fanns ingen fackklubb på jobbet. Så han bestämde sig för att starta en klubb, som nästan alla lärare i skolan i dag är med i. En dåvarande rektor uppmuntrade honom också att ta på sig rollen som skyddsombud på skolan, eftersom det fattades någon i den rollen.

Magnus Ekblom konstaterar att både fackklubben och han som skyddsombud har varit ganska aktiva på skolan.

Man har drivit frågor som att det ska finnas tillräcklig plats för barnen i klassrummen, att det ska finnas plats där lärare kan förbereda lektioner och att elever ska få den undervisningstid de har rätt till. Han tror också att engagemanget bidragit till att skolan blivit en av de mer populära i Stockholm. Under Magnus Ekbloms tid som skyddsombud har åtta rektorer kommit och gått.

– Det blir alltid vissa slitningar mellan drivande skyddsombud och ledningen. Men det har alltid funnits en ömsesidig respekt, fram till i höstas, säger han.

Magnus Ekblom är även kritisk till vinstintressen inom skolan och har genom åren, bland annat med kollegan Göran Drougge, skrivit flera debattartiklar i ämnet. Han poängterar dock att de aldrig tagit upp sin egen skola. Däremot har de allmänt kritiserat marknadsstyrningen av skolvärlden. Academedia-koncernen, där Sjölins gymnasium ingår, är i dag den största aktören på den privata skolmarknaden i landet.

Det var också i samband med att en debattartikel publicerades i höstas som Magnus Ekblom blev inkallad till rektorn och fick beskedet att han var avstängd från jobbet.

På fackets inrådan gick han dock tillbaka till skolan dagen efter och under de två kommande två månaderna rådde ett slags stillestånd där Magnus Ekblom också blev erbjuden avgångsvederlag för att säga upp sig. Men så, i slutet av november, blev han återinkallad till rektorn.

Den här gången var beskedet att han var avskedad. Han fick fem minuter på sig att lämna in nycklar och dator. Motiveringen var ”illojalt beteende”.

Senare preciserades anklagelserna i ett varsel till facket. Nu handlade det även om arbetsvägran och att han skulle ha agiterat framför elever. Magnus Ekblom är tydlig med att han definitivt inte gjort något av det som skolan hävdar.

Några dagar senare tar skolan också tillbaka avskedandet och väljer istället – mot Magnus Ekbloms vilja – att flytta honom till en annan Sjölin-skola, vilket man enligt arbetsledningsrätten sannolikt har rätt att göra (läs mer i faktarutan).

Göran Drougge jobbar också på Sjölins gymnasium och valde att berätta för elever och andra lärare om vad som hänt Magnus Ekblom. Även han blev då avstängd från sin undervisning och ska mot sin vilja få en ny tjänst på en skola som öppnar hösten 2018. Göran Drougge har fått höra att han är ett hot mot arbetsmiljön. Även han har fått erbjudande om att bli utköpt.

– Det känns förnedrande. Jag har jobbat här 16 år utan en enda anmärkning. Sedan kommer det här som en blixt från klar himmel, säger Göran Drougge.

Magnus Ekblom tror att skolan med sina drastiska åtgärder ville tysta två obekväma röster. Redan tidigare bedömer han att hans engagemang för arbetsmiljön varit honom till nackdel.

– Jag har känt mig trakasserad flera år på grund av min skyddsombudsroll, säger han och tar upp dålig löneutveckling och otacksam tjänstefördelning som två exempel.

Magnus Ekblom säger att processen under hösten slitit på hälsan. Men han har grovt skinn och hans oro är inte främst den privata situationen, utan frågan om yttrandefrihet i skolan.

– Det som gör mig riktigt orolig är om vi som lärare, oavsett om man jobbar kommunalt eller privat, inte ska ha rätt att uttala oss om skolfrågor.

Magnus Ekblom och Göran Drougge har flera gånger uttalat sig i media om vad som hänt på skolan och reaktionerna har varit starka. Bland annat stängdes en kommentarsfunktion på skolans Facebook-konto efter att elever sett det som en möjlighet att visa sin upprördhet.

Paula Hammerskog är kommunikationschef på Academedia-koncernen. Hon säger att hon inte offentligt kan säga vad en medarbetare har gjort på jobbet. Därför kan hon heller inte gå in på detaljer kring det som hänt Magnus Ekblom och Göran Drougge.

– Det vi kan säga att de inte agerat på ett sätt på arbetsplatsen som är i överensstämmelse med hur man ska agera. Det här handlar om hur man sköter sitt uppdrag som lärare och medarbetare.

Enligt Paula Hammerskog har det kommit reaktioner på att de båda lärarna drivit sina politiska åsikter på skolan.

– Alla har rätt att tycka vad de vill, man måste dock respektera att andra kan tycka annorlunda. Och kanske inte vill diskutera frågan.

Men att konflikten har en koppling till att de båda lärarna varit aktiva i samhällsdebatten kring vinstintressen i skolan förnekar hon stenhårt.

– Hur man använder sin demokratiska rätt att uttrycka politiska åsikter på sin fritid får inte och ska inte ha någon som helst betydelse. Det är snarare så att vi på Academedia, som finansieras av skattemedel, ska ha högre i tak än andra företag.

Ragnar Sjölander, distriktsordförande för Lärarnas riksförbund i Stockholm, säger till Lärarnas tidning att han misstänker att arbetsgivaren blandat ihop fackligt engagemang med ett samhällsengagemang som lärarna haft på sin fritid.

– Det ser jag som särskilt allvarligt i Magnus Ekblom fall eftersom han har en roll som skyddsombud på skolan. Han är också fackligt förtroendevald i vår distriktsstyrelse och måste ha rätt att yttra sig precis som alla andra i den offentliga skoldebatten om vinster i skolan och välfärden, säger Ragnar Sjölander till Lärarnas tidning.

//OSCAR MAGNUSSON

Detta är en text från Du&jobbet 1/2018. Nyfiken på att prenumerera?

DETTA GÄLLER VID OMPLACERINGAR
Arbetsgivaren har rätt att omplacera en arbetstagare till en annan tjänst, enligt den så kallade arbetsledningsrätten. Den nya tjänsten ska dock rymmas inom det som står på ens anställningskontrakt. Det vill säga, är man anställd som lärare kan man inte omplaceras till vaktmästare eller assistent. Som arbetsgivare får man inte göra omplaceringar på ett godtyckligt sätt, eller i syfte att få den anställde att säga upp sig.
Källor: Lawline, lagen.nu

DETTA ÄR ACADEMEDIA
Academedia är enligt egen uppgift norra Europas största utbildningsföretag. Man driver 152 förskolor, 74 grundskolor och 106 gymnasieskolor i Sverige. Man har även vuxenutbildning. Procivitas, Framtidsgymnasiet, Pysslingen och Vittra är några av de dotterbolag som finns inom koncernen. Koncernen gjorde en vinst på 517 miljoner kronor 2016 och har närmare 12 000 medarbetare i Sverige.

Publicerad: 2018-02-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!