Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Småbarnsföräldrars börda är för tung

Småbarnsföräldrar bör arbeta 35-timmarsvecka. Det föreslår sociologen Jörgen Larsson i en ny avhandling.

Publicerad: 2012-03-29

Han konstaterar att småbarnsfamiljer idag arbetar i genomsnitt tio timmar mer per vecka idag än på 70-talet. Följden blir en tidspress som är välbekant för många småbarnsfamiljer.

Att som förälder utnyttja rätten till deltid är ett effektivt sätt att minska stressen, visar Jörgen Larsson i sin avhandling vid Göteborgs universitet, efter att ha analyserat uppgifter från 20 000 föräldrar och intervjuat 19 pappor.

Han har forskat kring begreppet tidmässig välfärd, som är både tidspressen man känner, men också tidsnöjdhet, d v s om man är nöjd med hur tiden fördelas mellan förvärvsarbete, barn, partner, hemarbete och egen tid. Resultatet är att den tidsmässiga välfärden är betydligt lägre bland föräldrar än bland dem som inte har hemmavarande barn.

Könsskillnaderna är stora när det gäller att välja att gå ner i arbetstid på grund av att man har barn. 28 procent av småbarnsmammorna väljer att arbeta deltid 30-36 timmar i veckan, men bara 2 procent av papporna.

Följden blir inte bara en kvinnofälla, utan också en mansfälla. Papporna får mindre utrymme att etablera nära relationer till sina barn, enligt Jörgen Larsson.

På de flesta arbetsplatser förväntar man sig att även småbarnsföräldrar ska arbeta heltid. Att pappor skulle arbeta deltid går inte ihop med den traditionella mansrollen.

För att ändra på detta mönster föreslår Jörgen Larsson en frivillig 35-timmarsvecka för småbarnsföräldrar. Den innebär att de mammor och pappor som arbetar 35-timmarsveckor skulle få en viss statlig kompensation för inkomstbortfallet under exempelvis ett par år. Det skulle skapa incitament även för pappor att gå ner i arbetstid eftersom familjen skulle få dubbelt så stor ersättning om båda arbetar 35-timmarsvecka jämfört med om bara mamman arbetar 30-timmarsvecka, menar Jörgen Larsson.

Publicerad: 2012-03-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!