Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Smittskyddet i riskbranscher hade brister

COVID Arbetsmiljöverket har undersökt smittskyddet i branscher där man har mycket kontakt med andra och där det inte går att arbeta hemifrån. Över hälften borde ha gjort mer för att skydda de anställda.

Publicerad: 2022-02-24

I skolor har det varit problematiskt med avstånd och ventilation. Foto: Adobe stock

Under förra året gjorde Arbetsmiljöverket nästan 3 000 inspektioner för att kontrollera vad arbetsgivarna gjort för att förebygga smittspridning. Drygt hälften, 53 procent,  ledde till krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Främst inspekterades fastighetsskötsel,  lokalvård, restaurang, skolor och tandläkare, men även vissa stora byggprojekt, butiker och tågpersonal. Vård och omsorg, där personalen tidigt vaccinerats, ingick däremot inte.

Kraven handlade oftast om att arbetsgivaren skulle undersöka, riskbedöma och vidta åtgärder för att förhindra smittspridning, utbilda anställda och ha rutiner för att utreda ohälsa, olycksfall och tillbud kopplade till smitta.

– När det gäller skolor är det problematiskt eftersom de inte är byggda för att hålla avstånd. Dessutom har de brottats med problem med ventilation i flera år, säger Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Men det fanns sådant som skolorna kunde göra, som att dela upp klasserna, vädra mer och ha undervisning utomhus. Det gör också stor skillnad hur ventilationen hanteras.

– I vanliga fall dras ventilationen igång när man kommer till skolan, men om man i stället drar igång den två timmar innan och låter den stå på två timmar efter att alla gått hem påverkar det luftkvaliteten.

För fastighetsskötare har smittriskerna främst handlat om att de arbetar i andras hem.

– Man är inte riktigt van att tänka på att någon i hemmet kan vara smittsam. Här handlar det i första hand om att undvika att gå in där någon är sjuk, men en sista åtgärd när det inte går att undvika är att använda andningsskydd.

Inspektionen av lokalvård har också gällt de som arbetar i andras hem och även där betonas vikten av att inte arbeta där det finns personer som kan vara smittsamma.

Arbetsgivare inom restaurang och i butiker fick ofta krav som gällde att arbetstagarna behövde skyddas bättre, fokus låg vid de första inspektionerna huvudsakligen på kundernas säkerhet.

Vid de uppföljande inspektionerna hade arbetsgivarna som regel rättat till bristerna.  

– Många arbetsgivare har tidigare aldrig tänkt på smitta som en arbetsmiljörisk, men det har pandemin verkligen ändrat på. Arbetsgivarna har överlag visat ett stort intresse för att minska smittspridningen. Men de som haft systematiskt arbetsmiljöarbete på plats har haft lättare att ta in risken i systematiken, säger Malin Cato.

Hon betonar att det är viktigt att fortsätta att arbeta för att begränsa smittspridning, inte bara av covid-19 utan även andra smittor som vinterkräksjuka och influensa.

Inspektionerna gjordes till största delen per telefon.

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2022-02-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!