Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Snart kommer regler om jobbkonflikter

Publicerad: 2014-09-18

Nya regler om mobbning och konflikter är på gång. Arbetsmiljöverkets föreskrift om psykosociala arbetsmiljörisker har skickats på remiss.

Fler fackliga organisationer, bl a Unionen, har länge krävt en psykosocial föreskrift. Nu har facken och arbetsgivarna tid till årsskiftet att reagera på Arbetsmiljöverkets förslag.

Bakgrunden till att reglera den psykosociala arbetsmiljön är att antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av sociala orsaker, t ex mobbning, ökat med 50 procent de senaste fyra åren. Och en majoritet av de som är sjukskrivna är detta på grund av psykiska besvär. Försäkringskassan beräknar att sjukskrivningarna kommer kosta samhället 37 miljarder om fyra år. En del av dessa kostnader är arbetsrelaterade och beror på problem med den psykosociala arbetsmiljön.

Enligt Arbetsmiljöverket saknas det föreskrifter och råd för att minska sådana besvär eller också är de som finns föråldrade. Verket gjorde ett försök för tio sedan, som arbetsgivarna inte gillade. Nu prövar man alltså igen.

Föreskriften innehåller bindande regler om arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling.

Arbetsgivaren ska bl a förebygga risker för konflikter som kan leda till ohälsa. Det ska också finnas rutiner för hur mobbning ska hanteras, t ex hur och var de utsatta snabbt får hjälp.

Arbetsgivaren ska också se till att arbetstiderna inte leder till ohälsa. Det kan gälla skift eller nattarbete, men också förväntningar att ständigt vara nåbar.

Föreskriften pekar ut uppgifter inom vård, omsorg, kriminalvård, socialtjänst, skola, polis och räddningstjänst, som särskilt psykiskt påfrestande. Här blir det arbetsgivarens uppgift att motverka risken för dessa grupper att få problem. Det kan t ex vara sådant som stöd av handledare och dubbelbemanning.

Publicerad: 2014-09-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!