Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Sömnig vårdpersonal hot mot patienterna

Det finns goda skäl att anta att arbetstiderna i vården riskerar att gå ut över patienternas säkerhet. Det konstaterar svenska forskare som gått igenom forskningsläget om arbetstider, hälsa och säkerhet.

Publicerad: 2010-10-20

Nyhet-101020

Forskarna Göran Kecklund, Michel Ingre och Torbjörn Åkerstedt, vid Stressforskningsinstitutet, påpekar i en ny rapport att det inte finns några svenska studier som undersökt arbetstidernas eller arbetsmiljöns betydelse för felbehandlingar.
Men däremot finns det många studier från framför allt USA som visar att jourarbete, la?nga arbetspass – tolv timmar eller mer – och nattarbete ökar risken för felbehandlingar.

För andra yrkesgrupper som jobbar skift och natt – industriarbetare, piloter, lokförare och långtradarförare – finns det gott om dokumentation som visar att de lider av allvarlig sömnighet, och även ofrivilligt nickar till på natten, sk mikrosömn.
Forskarna antar att detta även förekommer bland sjukvårdspersonal. En amerikansk studie visar också att mikrosömn var vanligt bland läkare som jobbade natt kombinerat med jourtjänst.

•Läkare arbetade en månad i sträck. Nyligen avslöjades att en läkare från ett bemanningsföretag var i tjänst dygnet runt en månad i somras vid Gällivare sjukhus. Han arbetade på dagen och hade jour på natten. Läkarföreningen i Norrbotten har anmält händelserna till Arbetsmiljöverket med motiveringen att sådana arbetsförhållanden hotar patientsäkerheten. Läkarna arbetade på dagen och hade jour under natten.

•Trötta lokförare är en säkerhetsrisk. Det menar Seko-ordföranden Janne Rudén. Lokförarnas vilotider mellan arbetspassen blir allt kortare. Det kan få ödesdigra konsekvenser, skriver han i en debattartikel i GP.

Han hänvisar till den nya forskningsrapporten, där forskarna skriver att en vilotid på 11 timmar mellan arbetspassen är ett minimum. Många lokförare har 8 timmars vilotid, när de sover borta. Enligt Janne Rudén finns det dessutom ett tryck från arbetsgivarna att ytterligare dra ned på vilotiderna.

Publicerad: 2010-10-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!