Allt om arbetsmiljö logga
Forskning

Stödjande chefer buffert mot mobbning

MOBBNING När stödjande ledarskap saknas på arbetsplatsen ökar risken både för att mobbning uppstår och för att den bli farligare. Det visar ny forskning från Linköpings universitet.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2023-02-02

Ickestödjande ledare ökar risken för mobbning, visar ny forskning. Foto: Adobe Stock

Frånvaron av stödjande ledarskap är farligt på riktigt. Så summerar psykologen Stefan Blomberg sin avhandling som han nyligen la fram vid Linköpings universitet.

Över tid blir mobbningen mer giftig och hälsofarlig när det inte finns något stödjande ledarskap. Det blir som en dammlucka som öppnar upp för andra risker och stänger mot resurser som annars skyddar den mobbningsdrabbade, säger Stefan Blomberg.

I sin forskning har han undersökt riskfaktorer för mobbning och hur dessa påverkas av ledarskapet. Otydliga roller på arbetsplatsen har länge varit en känd riskfaktor vilket Stefan Blomberg bekräftar i sin forskning.

–  När ansvaret, befogenheter och förväntningar är otydliga för arbetstagaren skapas en jordmån för frustration och konfliktytor i arbetsmiljön. Detta kan leda till ett fientligt arbetsklimat och när väl det är på plats då ökar risken att det eskalerar till mobbningssituationer, säger han.

Stefan Blomberg. Foto: Privat

Men, den här risken finns endast när ledarskapet är icke-stödjande visar Stefan Blombergs forskning.

 –  När det finns ett stödjande ledarskap så försvinner risken att det urartar till mobbning.

Stefan Blomberg har också undersökt om variationer i individens hälsa kan ge en ökad risk för mobbning. Tidigare forskning har visat att psykisk ohälsa ökar risken att bli utsatt men Stefan Blombergs forskning visar en generellt dubblerad mobbningsrisk för personer med ohälsa, oavsett typ av ohälsa.  Men, återigen, bara om ledarskapet på arbetsplatsen är icke-stödjande.

Stefan Blomberg förklarar den ökade utsattheten för de med dålig hälsa med de normer och krav som finns på arbetsplatsen kring hur man ska prestera och interagera. När man inte kan leva upp till arbetsplatsens normer kan det innebära en risk för att bli utstött. Man passar helt enkelt inte in och blir ett hot mot gruppen.

Att vara empatisk som ledare är viktigare än vad vi tidigare trott

- Stefan Blomberg

Att chefens inverkan är stor förklarar Stefan Blomberg med att hen har makt, status och inflytande. På så sätt blir chefen en förebild, sätter agendan och påverkar normer.

 – Man har både en indirekt effekt som förebild och en direkt effekt i det man gör.

Chefens beteenden påverkar inte bara risken för att mobbing uppstår utan också vad effekterna av den blir. Stöd från kollegor är en sedan tidigare känd faktor som lindrar effekten för den som drabbas av mobbning på arbetsplatsen. Men Stefan Blombergs forskning visar att ett icke-stödjande ledarskap blockerar möjligheten att få stöd från kolleger vilket gör mobbningen hälsomässigt farligare.

Vad är ett stödjande och icke-stödjande ledarskap?

–  En stödjande ledare skapar fungerande relationer på arbetsplatsen. Vi undersöker i vilken mån chefen är empatisk och skapar tillit i sitt agerande. Att vara empatisk som ledare har visat sig viktigare än vad vi tidigare trott, säger Stefan Blomberg.

Viktiga beteenden hos en stödjande ledare är att hen är accepterande, ger ett positivt bemötande, stärker människors självförtroende, ger uppmuntran och är beredd att hjälpa till. Hen agerar också trovärdigt i etiska situationer. Om ledaren däremot hycklar, säger en sak men gör något annat, är avfärdande, skäller i stället för uppmuntrar och ger orättvis kritik då handlar det om ett icke-stödjande ledarskap.

Han betonar att det inte är något ouppnåeligt att vara en stödjande ledare. Problemen dyker upp när ledaren hamnar under medelnivån.

– Du behöver inte vara ett superstödjade proffs som chef. Det viktigaste är att du inte är sämre än genomsnittet.

Skapa ett stödjande ledarskap

  • Rekrytera rätt. Ett nödvändigt kriterium är att chefen gillar att ha med människor att göra och har förmågan att skapa tillit.
  • Skapa en ledarskapspolicy och omsätt den i ledarträning. Tydliggör att förmåga att bygga relationer och bemöta med respekt och empati är viktigt.
  • Se till att den högsta strategiska ledningen lever upp till policyn. Ledningens handlade genomsyrar hela arbetsplatsen och skapar trovärdighet i organisationen.
  • Om stödjande ledarskap saknas bör skyddsombud lyfta frågan om mobbning högre upp i organisationen.
  • Blir man utsatt för mobbning och ett stödjande ledarskap saknas: Byt arbete. Det kan bli fara för liv och hälsa och det är väldigt lätt att underskatta riskerna.

Källa: Stefan Blomberg

Om avhandlingen

Avhandlingen Beware of non-supportiv leaders lades fram vid Linköpings Universitet. 

Datamaterialet grundar sig på undersökningar från en myndighet, en kommun och ett privat företag. 200 frågor har ställts vid tre tillfällen utsträckt över en tidsperiod på fyra år. Drygt 1000 personer har svarat vid alla tre tillfällena.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-02-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!