Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Stor insats hemma ökar kvinnors ohälsa


Ett ojämlikt hem är främsta anledningen till att kvinnors psykiska ohälsa ökar. Åtminstone enligt kvinnorna. Männen tror mer att det är jobbets fel.

Publicerad: 2013-10-23

Enligt statistik över sjukfrånvaron ökar de psykiska diagnoserna kraftigt bland kvinnor. Det är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Länsförsäkringar har frågat 1 000 personer vad förklaringen kan vara.

De flesta kvinnor, sex av tio, menar att huvudskälet är att de tar ett större ansvar hemma. Största anledningen enligt männen däremot, är att det är ojämlikt på jobbet.

Männen tycker överlag att de tål stress bättre än kvinnor och att det är mer okej för en kvinna att vara sjukskriven för psykisk ohälsa.

De flesta – både bland kvinnor och bland män – tycker att samhället bär ansvaret för att förbättra den psykiska ohälsan hos kvinnor. Bara 18 procent anser att arbetsgivare har huvudansvaret.

– Oavsett av vilken orsak en medarbetare blir sjukskriven så innebär det kostnader och produktionsbortfall för arbetsgivaren. I små företag finns sällan den kunskap och de resurser som krävs för att förebygga och ta hand om psykisk ohälsa, kommenterar Anna-Karin Lindeberg, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

När männen och kvinnorna i undersökningen fick lista vilka tre alternativ som de trodde kan orsaka kvinnors psykiska ohälsa blev de vanligaste förklaringarna att kvinnor har större ansvar för att handla, städa och laga mat, att kraven och arbetstempot i typiska kvinnliga yrken har ökat samt att kvinnor i större utsträckning ansvarar för barnen i hem och skola.

Publicerad: 2013-10-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!